Stichting Loenen Energie Neutraal 

Laatste nieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geslaagde informatie avond LEN en oproep bewonerspanel!

Ruim 50 Loenenaren informeerden zich op 18 April j.l. over het waarom van de gastransitie, de (technische) mogelijkheden om van het aardgas af te gaan en wat dit betekent voor henzelf als voor het dorp. De opgave voor gastransitie ligt bij de huiseigenaren - dat is bij ons allemaal.

 

Waar begin je dan? 

De allereerste stap begint bij isoleren. Er zijn diverse natuurlijke momenten om te beginnen (uitbouw, renovatie, vervanging van oude CV ketel bv).  

 

Welke technische oplossing is het meest geschikt?

Er zijn zowel individuele oplossingen voor elke huishouden als collectieve oplossingen voor het dorp. LEN heeft deze uiteengezet in een presentatie (zie hieronder).

 

Hoe werken deze oplossingen, wat zijn de ervaringen?

Tijdens de avond werd er kennisgemaakt met inwoners die ervaring hebben met koken op inductie of met een (hybride) warmtepomp en werden mensen welkom geheten om eens een keer te komen kijken.

 

Hoe zit het met financiering?

In de aankomende jaren zullen er diverse subsidies beschikbaar komen van overheden om huiseigenaren op weg te helpen. Houdt deze in de gaten (RVO, Gemeente, Provincie). LEN heeft subsidie regelingen voor isolatie, zonnepanelen en sinds kort voor warmtepompen. 

 

Er komt heel wat op ons af. Gelukkig is er heel wat mogelijk maar vraagt van ons allemaal een verandering. Welke oplossing past nu het beste bij uw situatie? Dat is horen, zoeken, uitvinden en ervaren. Alleen maar ook met elkaar doen. Heeft u vragen of drempels? Ziet u goede mogelijkheden of kansen voor uzelf dan wel voor het dorp? En wilt u actie ondernemen maar heeft u daar hulp bij nodig? Contacteer LEN via loenenenergie@gmail.com .

 

LEN houdt zich goed op de hoogte van de ontwikkelingen en spreekt met alle stakeholders in het dorp over deze transitie. Het gaat dan om het zoeken van gezamenlijke belangen (samen optrekken), afstemmen van keuzes en het maken van slimme combinaties. In Juni wordt er een Loenens energieoverleg gepland. LEN zoekt een bewonerspanel die tijdens dit overleg de bewoners van Loenen wil vertegenwoordigen. Heeft u interesse, mail ons loenenenergie@gmail.com.

 

 

De presentatie van de informatieavond kunt u hier downloaden 

Download

 

 

 

Informatie avond 18 April voor Loenenaren: Van het aardgas af, wat betekent dat voor u?

 

U zult het vast al hebben gelezen de aardgas kraan gaat definitief dicht. De overheid heeft hiertoe recent besloten dat we straks geen aardgas meer kunnen gebruiken. Dit zat er al aan te komen, maar de aardbevingen in Groningen hebben dat proces flink in versnelling gebracht. De Provincie

Gelderland wil dit zelfs al per 2035 gerealiseerd hebben. Dat klinkt ver weg, maar is het niet!

 

Bijna 95% van de bevolking gebruikt aardgas voor verwarming, warm tapwater en koken. Hoe moet dat straks zonder aardgas? Gaat iedereen dat voor zichzelf oplossen? Komt er een oplossing van de overheid, of kunnen we dit als dorp zelf en gezamenlijk oppakken, en daarmee ook het beste eruit halen?

 

Loenen Energie Neutraal (LEN) organiseert een informatieavond voor alle inwoners van Loenen op 18 April om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum De Bruisbeek, Loenerdrift 80 in Loenen. Meldt u zich aan bij loenenenergie@gmail.com.

 

Wethouder Sandmann van de gemeente Apeldoorn geeft een toelichting op hoe de overheid de toekomst van de energievoorziening voorziet. Loenen Energie Neutraal presenteert de mogelijkheden om aardgas-loos verder te kunnen voor u als voor het dorp als geheel. U kunt op deze avond aangeven wat u belangrijk vindt en natuurlijk vragen stellen.

Deze avond is van belang voor iedere Loenenaar (huurder of huiseigenaar), die graag beter wil weten wat er allemaal op ons af komt qua kosten en techniek, en zich daar zo goed mogelijk op wil voorbereiden.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Nieuws uut Loenen juni 2017

 

Energie besparen door goed te regelen

 

Wist u dat u 5-10% (met uitschieters tot 30%) kunt besparen door uw CV goed in te regelen? Veel verwarmingsinstallaties in Nederland zijn niet goed ingeregeld. Door de installatie waterzijdig in te regelen kan de verwarmingsinstallatie efficiënter verwarmen. Waterzijdig inregelen is een eenmalige handeling waarmee men de ketel inregelt. Vaak staat de aanvoertemperatuur onnodig hoog ingesteld. Vraag uw installateur hier naar bij de volgende controle. Uw gasrekening vormt meestal het grootste deel van uw energierekening en optimaal inregelen is dus snel terugverdiend

 

 

 

NIeuws uut Loenen - April 2017

 

Informatieavond  Loenen Energie Neutraal

 

Op woensdagavond 19 april organiseert Loenen Energie Neutraal weer een informatieavond voor Loenenaren die willen investeren in energiemaatregelen. Er is heel veel mogelijk en er valt veel te besparen. Wilt u graag meer weten over zonnepanelen, isolatie en andere vormen van energiebesparing en de regelingen die Loenen Energie Neutraal daarvoor heeft, kom dan op de 19e om 20:00 uur naar Conferentieoord Bosoord en informeer uzelf. Naast LEN zijn er verschillende experts en leveranciers aanwezig bij wie u terecht kunt voor technische vragen.

  

 

 

Nieuws uut Loenen - Maart 2017

 

Zonatlas.nl

Kent u de overheidswebsite Zonatlas.nl? Doe vandaag nog de postcode check en ontdek of uw dak geschikt is om zonnepanelen op te plaatsen en op die manier iets goeds voor zowel uw portemonnee alsook het milieu te kunnen doen! Dak geschikt? Meld u aan op de website www.loenenenergie.nl en maak gebruik van de financiële regelingen van Loenen Energie Neutraal. Toch liever persoonlijk contact? Op woensdag 19 April organiseren we weer een informatieavond over energiebesparing en/of zonnepanelen voor geïnteresseerden.

 

 

Nieuws uut Loenen - Januari 2017

 

Energiebesparing, wat doet u?

De winter is begonnen, temperaturen dalen en de kachel wordt extra opgestookt. Wist u dat een belangrijk deel van uw energierekening opgaat aan de verwarming van uw huis juist in deze tijd? En dat dat al gauw gaat over meer dan 1.200 euro per jaar?

De gemiddelde prijs van spouwmuurisolatie is ca. 1.500 euro en bespaart enkele honderden euro’s per jaar aan gaskosten. Dat kan vaak in circa 3 jaar al zijn terugverdiend! De besparingen lopen daarna jaar na jaar door, het comfort verbetert en de woning wordt ook nog eens meer waard.

 

Vindt u 1.500 euro veel geld? Oriënteert u zich eens voor een subsidie via www.loenenenergie.nl . Hiermee kunt u de kosten omlaag brengen. Er is subsidie voor isolatie beschikbaar bij Loenen Energie Neutraal en bij de Rijksoverheid. 

 

 

 

Nieuws uut Loenen - December 2016

 

Loenen Energie Neutraal schaalt op!

In Loenen is de afgelopen 2 jaar door bewoners en ondernemers via LEN  al voor ca 1 miljoen euro geïnvesteerd in duurzaamheidsprojecten. En daarmee lopen we ondertussen flink voor op de rest van Apeldoorn. Inmiddels is daarmee ook al ca. 150.000 euro aan energielasten bespaard én zo’n 600 ton aan uitstoot van broeikasgas vermeden. Daar mogen we trots op zijn en moeten we dus vooral mee doorgaan!

Maar voor de doelstelling om binnen zo’n 20 jaar volledig energieneutraal te zijn, moet er een versnelling komen. Daarom heeft LEN samen met de gemeente Apeldoorn op 18 november 2016 onder aanvoering van de Technische Universiteit Eindhoven een tweede subsidieaanvraag ingediend, voor nog eens ca. 1 miljoen euro. Het plan omvat het idee om een eigen Loenense energiecentrale te bouwen op basis van de vele reeds aanwezige en nog te bouwen zonnepanelen. Het project heeft tot doel om te demonstreren hoe een dorp in de toekomst zelf haar eigen energievoorziening kan regelen en mogelijk zelfs exporteren. Naast Loenen doen ook een aantal kleinere steden in België, Engeland en Ierland mee. Over 3 maanden wordt duidelijk of de subsidieaanvraag succesvol is.

 

Tot die tijd gaan we uiteraard gewoon door. Ondanks vele nieuwe aanvragen heeft LEN nog steeds budget beschikbaar voor (met name) isolatie-projecten. Met de winter in aantocht zeer actueel! Wilt u er van de winter ook warmpjes bijzitten? Dan willen we geïnteresseerden wijzen op een nieuwe subsidieregeling van de rijksoverheid voor allerlei soorten isolatie van spouwmuurisolatie tot dubbelglas, met als enige eis dat aanvragers minimaal twee soorten maatregelen treffen. U vindt de regeling hier: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/eigenaar-bewoners/welke-maatregelen-kan-ik-nemen/energiebesparende-maatregelen. De 1e ronde van deze subsidie regeling loopt tot 1 maart 2017 en kan gebruikt worden naast de regelingen die LEN beschikbaar heeft. Voor de isolatie regelingen van LEN meldt u zich aan via: www.loenenenergie.nl/isoleren.html 

 

 

Nieuws uut Loenen - November 2016

 

Bewustwording geslaagd op Loenense Energie Dag 2016

Ontdekken, bewustwording, besparen en bovenal plezier waren de kernwoorden voor jong en oud op de Energie Dag 2016.

De basisscholen kwamen bij elkaar in het Lonapark waar ze in groepen aan de slag gingen met activiteiten gericht op duurzaamheid en natuur. Vuur, water uit de beek en natuurlijke materialen werden ingezet. Onder de leiding van Scouting Valeouwe werd een waterzuivering, sleutelhanger van oude kleding, een windmolen en een insectenhotel gemaakt. Ook werd meegedaan aan het beste Energie idee. Bijzonder creatieve ideeën werden met ons gedeeld. Van een duurzaam schoolplein, energieopwekkende trap tot een schone fabriek en elektrische auto op windenergie. Met een speciale Donald Duck  uitgave over duurzaamheid gingen de kinderen huiswaarts.

’s Avonds kleurde de Brink groen en volgde een zeer informatief en aansprekend programma. Een aantal opvallende zaken:

 

 

 • Loenen heeft vanaf 2014 via LEN ca. € 1mln geïnvesteerd in zonnepanelen en isolatie. Resultaat is veel geldbesparing en ca. 600 ton CO2-uitstoot. Er is nog veel potentie in Loenen om de ambitie te halen. LEN zet in op een virtuele energiecentrale. Meer info volgt later
 • Josje Fens, Greenpeace had een aantal treffende beelden zoals van Barack Obama: “We are the first generation to feel the consequences of climate change, and we are the last generation that can do something about it’
 • Hansjurgen Heinen, Loenenaar, had als boodschap: ”Energie besparen is leuk en het levert ook nog geld op, waarvan onze kinderen kunnen studeren”.

 

 

Duurzaamheid is volop gevierd. Wethouder Sandmann reikte het 1000ste zonnepaneel uit aan de familie van de Starre. Jongerenvereniging Spritszh is op weg om de 1e duurzame jongerenvereniging te worden in Gelderland. De opbrengst van de lotenverkoop ging naar dit doel. Familie Staal ontving uit handen van Reinder Groenhof, voorzitter Dorpsraad, de Redboy trofee, voor zijn energieneutrale boerderij. Deze trofee is bedoeld voor Loenenaren die veel hebben betekend voor de verduurzaming van Loenen. Tenslotte heeft Just Too hun muzikale repertoire laten horen tot in de kleine uurtjes, als dank voor de bijdrage vanuit het dorp voor de Uitkijktoren namens de Vrienden van de Loenense Bossen. Een impressie van de presentaties:

 

Loenense Energie Dag _fotoverslag.pdf
Download

 

 

De werkgroep kijkt terug op een geslaagde Energie Dag waaraan diverse vrijwilligers  en sponsoren aan de basis hebben gestaan. Dank voor uw bijdrage! 

 

 

 

Regiobode - 16 Oktober 2016

 

Energiedag maakt Loenen Groener

LOENEN – Buiten bij het Dorpscentrum De Brink kregen de bezoekers van de energie-avond vorige week meteen al te zien hoe het natuurkampeerterrein Zegenoord in de Loenermark met hun installatie, een voorbeeld is van eigen energie beheer. Het kamp heeft al een paar jaar een eigen zonenergiecentrale. Hiermee wordt voorzien van de energiebehoefte van de gasten.

 

 

In de Brink kregen de bezoekers even later een grote hoeveelheid informatie aangeboden door de stichting LEN (Loenen Energie Neutraal). Er waren sprekers met presentaties van lokale en internationale ervaringen.


De energiedag in Loenen begon ’s middags met een spelmiddag in het Lonapark. Ruim 50 kinderen deden mee aan spelletjes met als thema ‘Duurzaamheid’. De kinderen was gevraagd een energie idee te bedenken. Het aantal inzendingen viel de jury wat tegen. Wel was door de jeugd hierover goed nagedacht. De ideeën varieerden energieopwekking in de speeltuin tot propellers op de nieuwe uitkijktoren. Alle negen kinderen in de leeftijd van vijf tot elf jaar kregen een prijsje.

 

De energieavond in De Brink werd gepresenteerd door Marlies Claassen. Zij vroeg eerst aandacht voor Reinder Groenhof, voorzitter van de Dorpsraad Loenen. Hij was er trots op dat ‘zijn’ dorp in de gemeente Apeldoorn voorop loopt met de energieopwekking.

Andre Zeyseink van LEN vertelde over de werkwijze van deze stichting. Loenen gaat door met de plaatsing van zonnepanelen. Hij liet weten dat niet alle huizen geschikt zijn om deze te voorzien van zonnepanelen. Via de postcode op internet kan men dit aan de weet komen. Er zijn bij 61 projecten al 1168 zonnepanelen in Loenen geplaatst. Er wordt hard gewerkt om het streven van Loenen Zonnedorp in 2020 gestalte te laten krijgen. Zeyseink vertelde dat de nieuwste plannen van LEN een eigen energiecentrale zijn. Er moeten veel zonnepanelen komen. Ongeveer de grootte van 2.5 voetbalveld.

Josje Fens van Greenpeace vertelde uitgebreid over het werk van deze organisatie die zich grote zorgen maakt over de klimaatwijzigingen voor natuur en milieu. Hansjurgen Heinen uit Loenen had zich bijzonder verdiept in het bezuinigen van energie in zijn woning. Hij rekende de bezoekers voor hoeveel er bespaard kan worden in één huishouding. 
Wethouder duurzaamheid Mark Sandman van de gemeente Apeldoorn kon aan de familie Van de Starre aan het Kanaal Zuid de prijs uitreiken voor het 1000ste zonnepaneel. Reinder Groenhof reikte aan Bart en Jose Staal in Loenen de Redboy wisseltrofee uitreiken omdat zij al vijf jaar zonnepanelen op hun boerderij hebben.

 

 

Nieuws uut Loenen/Regiobode - September/Oktober 2016

 

Loenen kleurt groen op Vrijdag 7 Oktober – wie, wat, hoe en waar !

Vrijdag 7 oktober is het zover en vangt de Loenense Energie Dag aan. Het wie-wat-hoe-waar in een notendop!

Voor de basisschool jeugd:

 

 • Van 12.45-14.45 uur vindt een actieve spel- en doemiddag met een duurzaam tintje plaats in het Lonapark (in de Brink bij slecht weer). De bovenbouw leerlingen (groepen 5-8) van beide Loenense basisscholen nemen allen deel aan het activiteiten programma onder begeleiding van de leerkrachten, onder schooltijd. De onderbouw kinderen (groepen 1-4) zijn van harte welkom om onder begeleiding van hun ouders/begeleiders ook mee te doen aan de diverse activiteiten in het Lonapark.
 • Om 15.30 uur is de tentoonstelling ‘Mijn Beste Energie Idee’ in de Brink geopend en aansluitend vindt er een prijsuitreiking plaats met leuke prijzen. Alle kinderen (individueel, in groeps/klas/team verband) zijn uitgedaagd om een idee te verzinnen om Loenen Energie Neutraal te krijgen. Knutsels, tekeningen en bouwwerken mogen worden aangeleverd op woensdag 5 en donderdag 6 oktober tussen 19-20 uur in de Brink. Kinderen, ouders, grootouders, vrienden en familie zijn van harte welkom om op vrijdag de ideeën te komen bewonderen.  

 Voor de volwassenen van Loenen:

 

 

 • Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in de Brink waar we voor u zowel een aansprekend & informatief als gezellig & muzikaal programma in petto hebben.
 • Om 19.30 uur vangt de informatieve bijeenkomst aan en kunt  u interessante presentaties verwachten van sprekers met lokale en internationale ervaringen. Met onderwerpen zoals   duurzame energie, de Loenense bossen en hoe u het milieu en uw eigen portemonnee kunt sparen!
 • En duurzaamheid gaan we vieren met aandacht voor het 1.000e paneel, die door wethouder Sandmann wordt  uitgereikt, het Beste Energie Idee van Loenen, de Redboy trofee  en …
 • …een flinke dosis live muziek vanaf 21.00 uur bij Spritshz!

 

Wij, Loenen Energie Neutraal, de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen, Dorpsraad, Lomivé, de Brink, Spritshz en Scouting Valeouwe Loenen kijken uit naar uw komst!

 

Werkgroep Energie Dag 2016

 

 

Nieuws uut Loenen - Oktober 2016

 

Verduurzaming De Kempe

Misschien heeft u het gezien deze zomer. Sporthal de Kempe is flink onder handen genomen. Het meest in het oog springende zijn de zonnepanelen op het dak. Maar er zijn nog veel meer (energiebesparende) maatregelen genomen:

 • LED verlichting met daglichtregeling;
 • Isolatieglas;
 • Warmte en koude opslag Verwarming met warmtepompen;
 • Nieuwe vloerafwerking;
 • Waterbesparende kranen;
 • Etc.

Zie ook onderstaand overzicht:

Allemaal maatregelen die genomen worden omdat de kosten van deze maatregelen worden terug verdiend op de energierekening. Wethouder Duurzaamheid Mark Sandmann “De gemeente Apeldoorn is dit jaar volop bezig om eigen gebouwen te verduurzamen en energie te besparen. Met deze aanpassingen besparen we zowel geld als het milieu.’

 

 

Al deze maatregelen leiden ertoe dat in de gymzaal geen gas meer verbruikt gaat worden en een deel van de elektriciteit zelf wordt opgewekt. Een mooie bijdrage van de gemeente aan onze lokale energiedoelstelling van Loenen Energie Neutraal. Zelf ook energie besparen? Ga naar www.loenenenergie.nl.

 

Nieuws uut Loenen - Augustus 2016

 

Loenense Energie Dag sluit aan bij landelijke Dag van de Duurzaamheid

 

In oktober vindt de landelijke Dag van de Duurzaamheid plaats. Het doel van deze dag is om duurzaamheid op een positieve manier onder de aandacht te brengen. De Gemeente Apeldoorn heeft dit jaar een Week van de Duurzaamheid en viert op vrijdag 7 oktober de Dag van de Duurzaamheid. De Loenense Energie Dag sluit zich hier bij aan! De eerder aangekondigde datum nl. vrijdag 16 september vervalt.

 

Wat kunt u verwachten – een tipje van de sluier:

 

Voor de jeugd van Loenen:
 • Houdt je van spelletjes en actie en wil je dat eens combineren met een duurzaam tintje? Laat je verrassen door De Loenense Scouting en Spritszh, die op ludieke wijze invulling geven aan deze middag
 • Wil jij graag bijdragen aan Energie Neutraal Loenen? Dat kan! Heb jij zelf of jullie als klas of team of vereniging een steengoed energie-idee? Gebruik de zomer om je te inspireren en presenteer het winnende idee op vrijdagmiddag 7 oktober!

Voor de volwassenen van Loenen:

 • Hoe staat de Energieneutraal-Meter van een dorp als Loenen met  3.200 inwoners er eigenlijk voor? …vanuit lokaal, gemeentelijk, nationaal en internationaal perspectief? En wat heeft de toekomst van LEN in petto?
 • Nul op de Meter wat houdt dat eigenlijk in en hoe leuk is dat!? Wie is die ene Loenenaar die deze mijlpaal heeft bereikt ?
 • Duurzaamheid mag gevierd worden. Op welke wijze? Kom en beleef het op vrijdagavond 7 oktober!

 

Wij, Loenen Energie Neutraal, de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen, Dorpsraad, Lomivé, de Brink, Spritshz en Scouting Valouwe Loenen, gaan ervoor!  Verdere details volgen in September.

 

Werkgroep Energie Dag 2016

 

 

Nieuws uut Loenen - Juni 2016

 

Ruimte in het Loenens Energie Fonds

Zoals eerder is gecommuniceerd in Nieuws Uut Loenen,  heeft Loenen Energie Neutraal (LEN) begin dit jaar een additionele subsidie aangetrokken waarmee we projecten van onze wachtlijst hebben gerealiseerd. Deze actie was heel succesvol en heeft extra bijgedragen aan de ambitie van LEN om Loenen energieneutraal te maken. Het Loenens Energie Fonds (LEF) raakt mooi gevuld waarmee projecten kunnen worden gesubsidieerd, zowel van deelnemers die op de wachtlijst staan als nu ook weer voor nieuwe deelnemers. Met de additionele subsidie van begin dit jaar en de spreiding van projecten op de wachtlijst, is er namelijk ruimte ontstaan voor nieuwe projecten die deze zomer kunnen worden uitgevoerd. Daarom een oproep aan alle bewoners, verenigingen en bedrijven in Loenen, wilt u uw pand verder verduurzamen en/of elektriciteit opwekken meldt u zich aan bij www.loenenenergie.nl/contact.  Projecten worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 

Stichting LEN  is gericht op de verduurzaming van de energievoorziening van het dorp Loenen. Het lange termijn streven is om energieneutraal te worden, dat wil zeggen onafhankelijk van het gebruik van fossiele brandstoffen om op die manier een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van Loenen voor onze toekomstige generatie. In 2014 heeft Loenen een Europese subsidie gewonnen waarmee de stichting en de energie infrastructuur inclusief het Loenens Energie Fonds zijn opgezet in het dorp. Daarmee zijn nu ruim 100 duurzame projecten (isolatie en zonnepanelen) gerealiseerd. Deze projecten leiden tot een dalend energieverbruik en energiekosten. De teller van de gezamenlijke besparing staat op ca. Euro 70.000-80.000. En CO2-emissies zijn inmiddels teruggebracht met ca. 250.000-300.000 kg per jaar (vergelijkbaar de emissie van een auto die 34 rondjes om de aarde rijdt = 1-1,5 miljoen auto kilometers).

 

Het Loenens Energie Fonds is een belangrijke motor. Jaarlijks dragen deelnemers bij aan het Fonds vanuit het rendement op hun investering die met de subsidie uit het Fonds is bekostigd. Het voordeel voor u is dat bij oplevering van uw project de projectinvestering 50% (+BTW) is en dat,  met hulp van de subsidieregeling, het restant over een periode van 3-5 jaar wordt uitgesmeerd. Daarbij komt dat een deel van de subsidie mag worden gehouden. Op deze manier kunnen we als bewoners of bedrijven weer onze buurman ondersteunen met de financiering van hun energieproject en zo bijdragen aan de gestelde ambitie. Dit maakt het dat de deelnemers de regeling van LEN sympathiek vinden!

 

Nog even kort de stappen voor u op een rij. Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u een afspraak maken voor een technisch advies met één of meerdere leveranciers in de regio waaruit een offerte mogelijk voort komt. Op onze website zijn een aantal leveranciers genoemd waarmee we tot dusverre prettig mee samenwerken. Zodra uw keuze is gevallen op het meest aantrekkelijke voorstel, dient u deze in bij LEN. Wij maken op basis daarvan een subsidievoorstel en leggen u deze voor. Als u met het voorstel eens bent, worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst en kan het project van start gaan. U stuurt daarbij zelf de leverancier aan. Bij afronding van het project zien wij de factuur en foto’s als stukje bewijsvoering tegemoet, waarna de subsidie wordt uitgekeerd. Vervolgens draagt u in een periode van 3-5 jaar een deel van het rendement op uw investering bij aan het Fonds, dit gebeurt met een incasso.

 

Mocht u vragen hebben, stel ze ons gerust via ons email adres: loenen.energie@gmail.com. We helpen u graag!

 

 

Nieuws uut Loenen - Mei 2016

 

Energie dag 2016 een sportieve, informatieve en plezierige beleving met een duurzame betekenis

Ontdek wat energie is en wat je daarmee kan doen in het dagelijkse leven
Ontdek hoeveel moeite het letterlijk en figuurlijk kost om energie op te wekken
Ontdek waar energie vandaan komt
Ontdek hoe je energie kan opwekken
Ontdek wat ‘opwekken van energie’ betekent
Ontdek de bijdrage van Loenen
Ontdek en ervaar het plezier van wat dat oplevert
 
Zoals in de vorige NuL aangekondigd, gaat het er van komen: de Energie dag 2016. Noteert u allen 16 september 2016 in uw agenda. Loenen Energie Neutraal, de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen, Dorpsraad, Lomivé, de Brink, Spritshz hebben de handen in één geslagen om deze dag te organiseren voor de schoolgaande jeugd en volwassenen in Loenen. Mocht u een aansprekend idee hebben of heeft u iets gezien wat interessant is voor de invulling van deze dag, we laten ons graag inspireren. U kunt uw idee sturen naar: loenenenergie@gmail.nl. Wij houden uw op de hoogte!

Werkgroep Energiedag 2016

 

 

Nieuws uut Loenen - April 2016

Nieuwe Subsidie aanvraag

De € 35.000 extra subsidie die LEN in december heeft ontvangen is inmiddels ingezet op diverse verduurzamingsprojecten. Met het voorjaar in aantocht, voorzien we weer in flink wat investeringen in zonnepanelen. De komende maanden is daarvoor geld gereserveerd. Wekelijks komen er nieuwe aanvragen voor subsidie. Het is fijn dat de Loenense woningeigenaren zo enthousiast blijven investeren.
Daarnaast heeft LEN de afgelopen maanden samen met de gemeente Apeldoorn een nieuw en groter project opgezet. Onze inspanningen hebben geleid tot een internationale samenwerking die onder aanvoering van de Technische Universiteit Eindhoven een aanvraag gaat indienen in het EU programma Interreg, waar ook de LEN-subsidie van 2013 vandaan kwam. Dat programma richt zich op internationale samenwerking in Noordwest-Europa met als thema verduurzaming. Het Loenens onderdeel in deze aanvraag richt zich op de ontwikkeling van een flinke hoeveelheid nieuwe duurzame elektrische opwekkingscapaciteit. Het idee is dat we hier in Loenen op termijn (2020) komen tot een eigen duurzame energiecentrale, de Virtual Power Plant Loenen, die ca 50% van ons huishoudelijk elektriciteitsverbruik zou kunnen dekken.
Eind mei wordt het plan ingediend en als er partijen zijn die mee willen doen met kennis en expertise kunnen zij zich melden bij LEN. Ook voor aansluitende ideeën houden wij ons aanbevolen.
Bovengenoemde inspanningen hebben echter wel geleid tot uitstel voor de voor maart aangekondigde Energiedag. Uitstel wordt geen afstel. Een werkgroep is de dag/avond aan het voorbereiden, die in de tweede helft van september gehouden zal worden. De Energie-dag zal bestaan uit een ideeënwedstrijd en spelletjesmiddag voor de schoolgaande jeugd en een avondbijeenkomst voor de volwassenen. Er staan een aantal leuke en aansprekende sprekers van binnen en buiten Loenen op ons lijstje. 

 

 

 

Nieuws uut Loenen - Februari 2016

Extra geld Loenen Energie Neutraal!

In december vorig jaar heeft de internationale gemeenschap in Parijs nog eens de urgentie onderstreept van het verduurzamen van de energievoorziening. Er is daar wereldwijd een uitgebreid pakket van maatregelen afgesproken. Ook heeft afgelopen maandag Minister Kamp het langverwachte energie rapport uitgebracht dat ingaat op de lange termijn energiesituatie in Nederland en de noodzakelijke terugdringing van CO2-uitstoot.

LEN draagt hier graag aan bij met haar activiteiten, en gelukkig is er extra geld beschikbaar voor Loenenaren die hier een stap in willen zetten. Via de gemeente Apeldoorn is er een extra budget van €35.000 beschikbaar, bovenop de ca €30.000 die jaarlijks beschikbaar komt in het Loenens Energie Fonds. Veel is er al ingevuld, maar er is nog wat ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Ook in de zomer komt weer nieuw budget beschikbaar vanuit het Loenens Energie Fonds.
Leuk is om vast te stellen dat de aanpak van LEN werkt! Uit analyse van de publieke data van Klimaatmonitor blijkt bijvoorbeeld dat de verduurzaming in Loenen met de inzet van zonnepanelen ca 2x zo snel is gegaan als in de rest van Apeldoorn en dat Loenen van alle wijken en dorpen dan ook de koppositie inneemt. In bijgevoegde grafiek over de stand per juli 2015 is dat goed zichtbaar. Daarnaast is er natuurlijk ook flink geïsoleerd. 

 

 

 

Afgelopen December hebben we de relevante Loenense sportverenigingen geattendeerd op nieuwe subsidiemogelijkheden vanuit Den Haag. Een tweetal verenigingen heeft interesse getoond en gaan met LEN rond de tafel.
Zoals eerder gemeld heeft LEN model gestaan voor een motie van de VVD op de raadsvergadering van 18 juni 2015, om iets vergelijkbaars voor heel Apeldoorn op te zetten. Deze motie is aangenomen en inmiddels verder uitgewerkt. Op 8 februari a.s. wordt hier op een (openbaar toegankelijke) politieke markt over gediscussieerd, waarbij ook LEN is uitgenodigd om acte de presence te geven in Apeldoorn.
In Maart wil LEN samen met andere Loenense partijen een Energie-dag organiseren, die zal bestaan uit een ideeën wedstrijd en spelletjes-middag voor de schoolgaande jeugd en een avondbijeenkomst voor de volwassenen, waarin we mensen naast informatie ook een gezellige avond willen bieden. Er staan een aantal leuke en aansprekende sprekers van buiten Loenen op ons lijstje
Ondertussen zijn we samen met de gemeente Apeldoorn druk aan het schrijven aan een nieuwe Europese subsidie-aanvraag om de verduurzaming in Loenen en Apeldoorn verder op te schalen. Eind Mei wordt er ingediend en als er partijen zijn die mee willen doen met kennis en expertise kunnen zij zich melden bij LEN. Ook voor aansluitende ideeën houden wij ons uiteraard aanbevolen. 

 

Nieuws uut Loenen  - september 2015

LOENEN ENERGIE NEUTRAAL: Nieuwe subsidiemogelijkheden

Per 1 juli 2015 heeft LEN het Europese ACE project succesvol afgesloten met een eindrapportage. In totaal zijn er 30 gebouwen geïsoleerd en bijna 1000 zonnepanelen geplaatst via LEN. Met deze maatregelen zal de komende jaren jaarlijks meer dan 250.000 kilo aan CO2 emissie vermeden worden. LEN gaat nu een nieuwe fase in, zonder nog langer onderdeel te zijn van een lopend EU project. Wel zijn er initiatieven gaande om een vervolgproject op te zetten. In Juli heeft LEN zonder mankeren ruim 30.000 euro aan terugbetalingen van deelnemers ontvangen, waarmee nu de tweede ronde aan projecten mee kan worden gefinancierd. Dit geld heeft grotendeels al een bestemming gevonden bij de lopende aanvragen, maar er zijn nog wat mogelijkheden voor nieuwe deelnemers. Bovendien zal het Loenens Energie Fonds (LEF)de LEN-pot over twee maanden wederom worden aangevuld voor nieuwe aanvragen. Loenenaren die willen investeren in duurzame energie worden dus opgeroepen om zich te melden via www.loenenenergie.nl. Daar staat sinds kort ook een aardig krantenartikel over de ins en outs van de aanschaf van zonnepanelen. Daarnaast heeft LEN haar regelingen uitgebreid: ook zaken als dakisolatie, vloerisolatie en dubbel glas komen in aanmerking voor een bijdrage vanuit het LEF LEN-support.

Naast de EU nominatie van Juni, heeft LEN wederom de buitenlandse pers gehaald. Het project is bezocht door een journaliste uit Zweden en er is een telefonisch interview geweest met een Deense krant. In beide gevallen heeft dit geleid tot een artikel. Ook vanuit België is recent belangstelling getoond. Tot slot: in het late najaar wordt weer een dag gepland die (o.a.) in het kader zal staan van energiebesparing en duurzame energie, maar daarover later meer…. 

 

 

 

Behulpzaam stappenplan bij aanschaf van zonnepanelen in Geld & Goed 19 Augustus 2015

 

 

 

 

De Blauwdruk: The Loenen Way For Energy Transition

 

In deze blauwdruk wordt beschreven hoe in Loenen,  vanuit een door de gemeente Apeldoorn gestarte

wedstrijd een burgerinitiatief op gang is gekomen om energietransitie in Loenen bottom-up te realiseren. Apeldoorn beoogde met de wedstrijd een van de dorpen of kernen versneld stappen te laten zetten richting energieneutraliteit. Dit rapport gaat in op het proces waarlangs het plan (het wat) is omgezet in een succesvol project (het hoe). Aandacht gaat daarbij vooral uit naar de processtappen, kritieke succesfactoren en kopieerbaarheid naar andere dorpen en wijken.

Dit document geeft inzicht in zowel de weg tot het succes van dit project als de obstakels die overwonnen moeten worden. Via deze link is het document te downloaden (Download)

 

 

Mocht u vragen hebben over LEN en het proces wat is doorlopen of bestaat er behoefte om te brainstormen over een zelfde initiatief voor uw dorp of wijk, laat het ons weten via: loenen.energie@gmail.com 

 

 

 

Nieuws uut Loenen - juli 2015      

Voortgangsrapportage Loenen Energie Neutraal

Op 16 juni is in Brussel de winnaar bekend gemaakt van de European Sustainable Energy Award 2015. LEN was uit 373 inzendingen genomineerd en had daarmee de top 3 bereikt. De hoofdprijs is naar een heel mooi Spaans project gegaan. Loenen is in Europa prima op de kaart gezet met een gedeelde tweede plaats. Daarnaast heeft LEN model gestaan voor een motie van de VVD op de raadsvergadering van 18 juni, om iets vergelijkbaars voor heel Apeldoorn op te zetten. Deze motie is aangenomen en wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Helaas heeft de provincie Gelderland onze aanvraag  voor extra subsidie om onze wachtlijst weg te werken niet gehonoreerd. In een overleg met wethouder Prinsen is afgesproken om samen verder naar aanvullende fondsen te zoeken.

Het deelcongres van het jaarlijkse VNG congres over duurzame concepten in de Brink is erg goed ontvangen door de aanwezige bestuurders. Dat congres is afgerond met een bezoek aan de steeds duurzamer wordende “Hunekamp”, waar de bestuurders uit eerste hand ervaringen konden horen van LEN-deelnemers. Als onderdeel van dat congres is ook het boekje “Blauwdruk: the Loenen way for energy transition; een Gelders dorp zet in op energietransitie” beschikbaar gekomen. Zie www.loenenenergie.nl .
Per 10 juli komt het eerste revolverende geld (ca. €30.000) beschikbaar uit het Loenens Energiefonds, waarmee we de eerstvolgende projecten op de wachtlijst gaan ondersteunen.

 

 

Loenen Energie Neutraal in discussie in TV Gelderland LIVE - 28 juni 2015

 

http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/160844370/In-Gelderland-Live/aflevering/217700168

 

 

 

 

 

De stentor, 17 juni 2015

 

Loenen Energie Neutraal mist prijs, wel tevreden

 

LOENEN - Het energieproject Loenen Energie Neutraal heeft naast de hoofdprijs gegrepen in een Europese duurzaamheidswedstrijd. Deel uitmaken van de eindstrijd was echter al een prijs, geeft Hansjurgen Heinen van Omgevingsdienst Veluwe IJssel aan. En mogelijk levert het op langere termijn nog iets op.

 

 Loenen zet al enige tijd groots in op het energieneutraal maken van het eigen dorp. Inwoners en bedrijven kunnen een lening krijgen voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid, zoals de aanschaf van zonnepanelen. Daar bestaat zelfs een wachtlijst voor.

Die aanpak behoorde tot de negen genomineerden voor de Europese prijs, en zat in zijn categorie zelfs bij de laatste drie. Er waren 370 projecten aangemeld.

Een groep uit Loenen was samen met Heinen dinsdag aanwezig bij de prijsuitreiking in Brussel, en dat was een mooie ervaring. ,,Dat we genomineerd waren zorgde al voor een euforisch gevoel'', vertelt Heinen. ,,Dat we uiteindelijk niet hebben gewonnen is dan even jammer, maar de voldoening overheerst.'' Ter plekke zijn ideeen opgedaan. ,,Dat is ook de opzet: goede concepten verspreid over Europa uitwisselen.'' Omgekeerd heeft Loenen ook de aandacht getrokken. Zo heeft een Zweedse journalist aangegeven binnenkort naar het Veluwse dorp te komen om te kijken hoe hier een en ander is opgezet.

De eervolle nominatie van Loenen kan wellicht ook op de langere termijn nog effect hebben, meent de gemeente Apeldoorn. Dit project en meer in het algemeen de Apeldoornse ambities zijn nu bekend in Brussel. Mogelijk helpt dat bij het leggen van nieuwe contacten of bij toekomstige verdelingen van Europese subsidie.

 

Deze link presenteert de nominatie van LEN in de categorie "Regions & Communities" incl. een kort filmpje. http://www.eusew.eu/trust-a-village-to-achieve-real-change

 

 

Brussel beoordeelt genomineerd Loenens project

Gemeente Apeldoorn, Mei 2015

In Loenen weten ze niet van ophouden als het gaat om duurzaamheid. ‘Loenen Energie Neutraal’ is uit 370 aanmeldingen genomineerd voor de Europese ‘Sustainable Energy Awards’ in de categorie ‘Steden, dorpen en regio’s’.

Wethouder duurzaamheid Olaf Prinsen is trots: “Vanuit bijna 400 aanmeldingen genomineerd worden, dat zegt al iets over hoe men in Europa aankijkt tegen dit project. Geheel door het dorp zelf gedragen en opgezet. Er lopen contacten rechtstreeks tussen Brussel en Loenen!”.

Samen met de twee andere genomineerde projecten maakt Loenen kans op veel aandacht uit binnen- en buitenland. Die aandacht kan Loenen goed gebruiken, omdat Loenen nog veel verder wil gaan om het dorp energieneutraal te maken. Te beginnen met het wegwerken van de wachtlijst voor het plaatsen van zonnepanelen. Maar ook voor andere dorpen en buurten kan dit project een bron van inspiratie zijn. Op 16 juni worden de winnaars bekend gemaakt in Brussel.

 

 

Dank voor u stem, helaas heeft LEN de top 3 niet gehaald maar wel een top 5 notering

 

Loenen Energie Neutraal heeft zich aangemeld voor de P-NUTS Awards 2015.

Helaas heeft LEN de top 3 niet gehaald maar wel een top 5 notering,  uit een groot aantal projecten. Dank voor het stemmen!

 

Loenen Energie Neutraal timmert aan de weg - 24 maart 2015

 

Loenen Energie Neutraal heeft inmiddels het oorspronkelijk gewonnen bedrag van 200.000 euro volledig ingezet op duurzame projecten. Het aantal aanvragen overstijgt het beschikbare budget veruit, maar gelukkig is er vorige week de mogelijkheid geboden om extra budget aan te vragen. Daarmee kan de wachtlijst worden weggenomen én kunnen wellicht nog wat extra projecten worden gefinancierd. Daarvoor is vorige week een aanvraag van 240.000 euro extra budget denaar de EU gegaan.

Daarnaast is er ook een aanvraag ingediend bij de Provincie Gelderland. In het kader van de subsidieregeling Gelderse Maat is een aanvraag voor 160.000 euro gedaan voor duurzame projecten in Loenen. Hopelijk leidt minimaal één van de aanvragen tot aanvullend budget.

Loenen Energie Neutraal dingt op dit moment mee naar twee prijzen: via de gemeente Apeldoorn is Loenen ingeschreven voor de Sustainable Energy Europe Awards en zelf heeft Loenen zich opgegeven voor de landelijke P-nuts award. Daar staat LEN inmiddels op de derde plaats (van de 71 inzendingen) en plaats twee begint in zicht te komen. Tot 31 maart kunt u nog op ons stemmen via www.p-nuts.nu. Loenen Energie Neutraal is een ideële stichting met een bestuur van vrijwilligers, en wij hopen op uw inzet in deze. Stemmen kan heel eenvoudig via een grote groene stem-button op de website.

Tot slot nog twee leuke events: Loenen gaat op 2 juni een deelcongres van het jaarlijkse VNG congres hosten, met als thema verduurzaming. Verwacht wordt dat er, net als op 28 november vorig jaar met het europese bezoek, ca 100 burgemeesters en wethouders naar Loenen komen om te zien hoe we hier de verduurzaming aanpakken.

En binnenkort worden voor RTL4 opnames gemaakt voor het programma “Ons huis verdient het”, met als thema verduurzaming van de energie-huishouding. De uitzending staat voor Mei/Juni gepland.

 

 

Loenen Energie Neutraal op TV Gelderland - 3 februari 2015


 

 

 

 

LEN bereikt maximale bestedingsruimte

 

Als gevolg van de enorme belangstelling voor LEN, hebben wij de grens van onze bestedingsruimte voor dit jaar bereikt. De laatste aanvragen van een aantal particuliere, publieke en MKB projecten zijn nu nog in behandeling. Wij zijn bezig om budgetuitbreiding te krijgen van de EU, maar dat laat nog op zich wachten. Wij hopen eind november meer zicht hierop te krijgen. In juli 2015 hebben we in ieder geval weer ruimte vanuit het Loenens Energie Fonds van waaruit wij nieuwe duurzame energie projecten kunnen subsidiëren.  

 

Wat betekent dit voor u?

 

U kunt zich nog steeds aanmelden voor zowel de isolatie als de zonnepanelenacties. Nieuwe aanmeldingen zoals die van u worden op een wachtlijst geplaatst en, zodra er weer ruimte is, worden deze in volgorde van binnenkomst behandeld. In het gunstigste geval is dat dit jaar nog, in het ongunstigste geval wordt het volgend jaar zomer als het Loenens Energie Fonds actueel wordt. 

 

Mocht u hierover vragen hebben, laat het ons weten via het contactformulier.

 

 

LEN bedankt de organisatoren voor een geslaagde dag!

 

Op 28 november heeft Loenen bezoek gehad van een Europese delegatie die kwam kijken hoe we hier in Loenen de overstap naar duurzame energie vorm aan het geven zijn, met hulp van 200.000 euro Europese subsidie. Twee bussen met in totaal 75 mensen uit Engeland, Ierland, Frankrijk en België en uit de provincie Zeeland hebben in een leuk programma van 8:45 tot 13:15 een leuke indruk gekregen wat er hier allemaal gebeurt. Het programma begon met een muzikale ontvangst van OLTO, waarbij o.a. de Euromars werd gespeeld.

Daarna opende wethouder Olaf Prinsen de dag met een welkomstwoord en uitleg hoe Apeldoorn met duurzaamheid bezig is. Dorpsraadvoorzitter Reinder Groenhof introduceerde Loenen aan het internationale bezoek en met een vooraf opgenomen filmpje werden de zonnepanelen van de Brink officieel geopend. Vervolgens presenteerde LEN-voorzitter André Zeijseink de geschiedenis, stand van zaken en toekomstsplannen van Loenen Energie Neutraal.

Met een wandeling naar OBS de Tweede Stee werd het programma voortgezet, en kregen de mensen een indruk hoe ook de schoolgaande jeugd met duurzame energie bezig is. Hoogtepunt daar was een presentatie door Davis Radstaat uit groep 8, die liet zien dat er in Loenen ruim voldoende geschikt dakoppervlak is om alle benodigde huishoudelijke elektriciteit in Loenen zelf op te wekken met zonnepanelen. LEN zal zich inzetten om dat ook werkelijkheid te maken.

Na het bezoek aan de school was het tijd voor een rondrit met de bus door Loenen, waarbij zoveel mogelijk huizen van LEN-deelnemers werden aangedaan. André Zeijseink en LEN secretaris Nynke Coops-Draisma fungeerden daarbij als reisleiders op de beide bussen. Na afloop van de busrit ging het programma verder in de Brink, met een discussie over toekomstmogelijkheden voor LEN onder leiding van LEN-deelnemer Bertus van het Hekke. Het geheel werd afgesloten met een gezellige lunch, verzorgd door de plaatselijke horeca-ondernemers en een dankwoord van de Ierse projectleiding.

Om het geheel niet ongemerkt aan de Loenenaren voorbij te laten gaan, was in overleg met de Dorpsraad Loenen, het bestuur van de Brink, Lomivé en Spritszh besloten om er ook een energie-feest aan te koppelen voor de middag en avond. Voor de kinderen waren er vanaf 15:30 oud-hollandse spelletjes waarmee leuke prijsjes te winnen waren. Kinderen waren uitgenodigd om met goede ideeën te komen voor duurzame energie, en hoogtepunt van de middag was dan ook het uitreiken van de prijzen voor het beste energie-idee van Loenen.

De plaatselijke horeca verzorgde ook hier de innerlijke mens van een lekker hapje en het geheel werd afgesloten met een erg leuke muzikale act die tot diep in de nacht doorging bij Spritszh.

Al met al een heel geslaagde dag en het bestuur van LEN wil hierbij dan ook zijn dank uitspreken naar alle vrijwilligers in de organisatie en uitvoering. Ook de sponsoren van de happening, Gemeente Apeldoorn, Installatiebedrijf Slief, Adriaan Blom Bloememspecialist, Lomivé en de cateraars van de Nieuwe Ruysch en Zilven worden enorm bedankt voor dit succesvolle evenement.

Loenen heeft een mooi visitekaartje afgegeven en het bestuur van Loenen Energie Neutraal is ervan overtuigd dat dit kan leiden tot nog veel meer mooie projecten in de toekomst.

 

Een impressie van deze dag: Download

 

 

 

Loenen Energie Neutraal  oogst enthousiasme nu op Energy TV!

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


 

 

Top