Stichting Loenen Energie NeutraalIsoleren

 

Door uw huis te laten isoleren bespaart u 30% tot 50% op uw energierekening en spaart u het milieu. Daarnaast verhoogt u uw wooncomfort en de waarde van uw woning, terwijl ook de afhankelijkheid van de stijgende energieprijzen afneemt. Dat scheelt al gauw enkele honderden Euro’s per jaar. Wilt u uw huis of bedrijfspand laten isoleren? Dan kunt u in aanmerking komen voor de volgende aantrekkelijke regeling, waardoor de energielasten vanaf dag 1 omlaag kunnen!

 

 

Deelnemen aan de isolatie-actie

LEN regelt subsidie voor diverse soorten isolatie maatregelen vanuit het Loenens Energiefonds.

 

Voorwaarde is dat u gedurende 3 of 5 jaren 50% van de verwachte jaarlijkse financiële besparing op uw energie/elektriciteitsrekening bijdraagt aan de opbouw van Loenens Energie Fonds, waarmee nieuwe duurzame investeringen in Loenen gefinancierd kunnen worden. Bij isolatie is de verwachte jaarlijkse besparing vastgesteld op 20% van de investering (de werkelijke besparing kan verschillen per huis en per type isolatie).

 

Het hiernavolgende overzicht presenteert per type isolatie wat de beschikbare subsidie en de bijdrage aan het LEF per m2 bedragen, en welke terugbetalingstermijn van toepassing is.

 

 

Type isolatie

Beschikbare subsidie in Euro per m2

Bijdrage aan het Loenens Energie fonds in Euro per m2

Jaarlijkse

termijnen

Dak isolatie (van binnenuit)

21

17

3 jaar

Dakisolatie (van buitenaf – sandwich)

54

44

5 jaar

Dakisolatie (van buitenaf – schuim/parel)

43

35

5 jaar

Glas (van enkel naar dubbel  HR++)

62

50

5 jaar

Spouwmuur

5

4

3 jaar

Vloer

10

8

3 jaar

Vloer (zelf uitvoeren)

7

5

3 jaar

Voorzetwanden

37

30

3 jaar

 

 • Dit zijn bedragen die van toepassing zijn op standaard offertes. Indien deze afwijken (bv. in het geval werkzaamheden zelf worden uitgevoerd, houtrotherstel, afbouwwerkzaamheden etc etc.) zal een subsidie voorstel op maat worden voorgesteld. De totale subsidie zal niet meer bedragen dan maximaal 37% van de totale kosten incl. BTW

 • Bedragen worden jaarlijks vastgesteld/geïndexeerd via de Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB) indexcijfers
 • Bij kleine bedragen (subsidie lager dan EUR 100) keert Loenen Energie Neutraal eenmalig het verschil tussen de subsidie en de bijdrage aan LEF uit en wordt daarna geen bijdrage aan het LEF verwacht. 

 

 

Komt u in aanmerking ? 

Woont u in Loenen of is uw bedrijf in Loenen gevestigd, en bent u eigenaar?

Dan komt u in aanmerking voor de subsidie.

 

 

Hoe kunt u deelnemen aan de actie?

De volgende stappen zijn voor u van belang:

 1. U meldt zich aan via ons aanmeldingsformulier 
 2. U neemt contact op met één of meerdere leveranciers (bij voorkeur uin de regio Apeldoorn-Brummen) voor een offerte
 3. U dient de definitieve offerte waarmee u met de leverancier aan de slag gaat, in bij LEN (via de email)
 4. LEN informeert u over de inrichting van de subsidie en vraagt deze aan vanuit het LEF 
 5. LEN stuurt u een deelovereenkomst en de subsidievoorwaarden toe
 6. U stuurt deze getekend retour
 7. Uw leverancier start de werkzaamheden 
 8. U stuurt ons na oplevering van de werkzaamheden de factuur en een foto als bewijs van de installatie.

 9. Na ontvangst van de factuur en foto keert LEN de subsidie aan u uit

 10. U betaalt zelf de leverancier

 

Voorwaarden 

Voor u zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

Algemeen

 • Subsidies worden slechts verstrekt voor zover LEN van oordeel is dat de verstrekking past binnen haar doelstellingen, rekening houdt met behoud van natuurwaarden en in lijn is met de geldende wet- en regelgeving waaraan LEN zich dient te confirmeren. 

 

Leverancierskeuze

 • U bent vrij in uw keuze van leverancier. Echter LEN heeft ‘lokaal voor lokaal’ hoog in het vaandel staan en vraagt u ook een leverancier in de gemeenten Apeldoorn en Brummen mee te nemen in uw uitvraag.
 • Voor vloer- en spouwmuurisolatie hebben wij met Isotechniek in 2014-2015 goede ervaringen gehad en bevelen wij dan ook van harte aan om mee te nemen in uw uitvraag.
 • Mbt de keuze van een bouwbedrijf adviseren wij u in zee te gaan met een BouwGarant-Aannemer.
 • LEN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de geleverde werkzaamheden van een leverancier. Wij adviseren u m.b.t. de keuze van de leverancier, deze te laten voldoen aan de navolgende voorwaarden:
  • Kozijnen, vloeren en daken inspecteren m.b.t. kwaliteit van de houten onderdelen en de aanwezige ventilatie. Bevindingen dienen bij u, als woningeigenaar, te worden gemeld.Bij isolatie tegen de onderkant van de vloer, worden funderingsbalken en opgaand metselwerk over een strook van 50 cm direct onder de vloer mee geïsoleerd.
  • Bij houten vloer ademruimte tussen isolatie en vloerdelen houden t.b.v. vochtverdeling in de vloer.

  • Eventuele leidingen (drinkwater of van de centrale verwarming) isoleren

  • Op de isolatie en aanverwante werkzaamheden ontvangt u tenminste 10 jaar garantie. Certificaat wordt voor oplevering aangeleverd.

  • Isolatiewaarde (volgens ISSO databank) wordt aangetoond met een certificaat van een erkend onafhankelijk instituut.

  • M.b.t. na-isoleren geldt in het bijzonder dat het signaleren van eventuele te verwachten ventilatieproblemen, indien deze ontoereikend mocht zijn, VOORAF worden gemeld aan u als woningeigenaar.

  • Het na-isolatiebedrijf bezit de door de IKOB-BKB vastgestelde KOMO-Attesten en KOMO-Procescertificaten en handelt hierna.

Offerte

 • In de offerte moeten de kosten van de subsidiabele isolatiemaatregelen duidelijk onderscheiden zijn van die van eventuele andere maatregelen
 • In de offerte moeten de isolatiewaarden van de toe te passen isolatiemaatregelen duidelijk worden vermeld. De maatregelen dienen minimaal de volgende isolatie (Rd-)waarden te behalen:
Type isolatie RD-waarde

Spouwmuurisolatie  

1.7
Dak- en vloerisolatie3.5 (tenzij technisch niet mogelijk
Voorzetwanden2.5
GlasisolatieMin. met HR++ beglazing, U-waarde <1.2

 

 

Aanvullende voorwaarden voor bedrijven: 

 • minimale investering in duurzame energie van Euro 20.000 excl. BTW
 • rekening houdend met de regels van de vigerende aanbestedingswet

 

Uit bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestuur van LEN beslist over de toewijzing en hoogte van de subsidie.

 

 

Aanbevolen leverancier (mbt spouwmuur- en vloerisolatie) is

 

Isotechniek B.V.

Segment 3
6921 RC Duiven


Tel. 0313 - 422 422

 

www.isotechniek.nl

 

Verder
Top