Stichting Loenen Energie NeutraalOver Loenen Energie Neutraal 
 

Welkom bij Stichting Loenen Energie Neutraal!

 

Loenen Energie Neutraal (LEN) komt voort uit de wedstrijd Energieke dorpen waarmee in 2013 Loenen een unieke EU subsidie van € 200.000 heeft gewonnen om het dorp te verduurzamen. 

 

Academy of Champions for Energy - Interreg IVB

Deze subsidie  komt voort uit het initiatief 'Academy of Champions for Energy' en is een initiatief binnen het Europese Interreg programma. Interreg is een Europese subsidie regeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. ACE valt onder het transnationale programma Noordwest Europa (NWE). 

Hierin werken Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland samen. Dit programma richt zich op innovatie, koolstofarme economie en een efficiënt gebruik van hulpbronnen en materialen. 

 

Het ACE project is gericht op het opwekken van hernieuwbare energie, dat gelanceerd is in 
verschillende Noord- West-Europese landen.  Ace laat het belang van hernieuwbare energie zien in het dagelijks leven van burgers, bedrijven, universiteiten en  meer hernieuwbare energie gebruikt en opgewekt zal worden 

 

Ace gaat over de samenwerking. Netwerkbedrijven, energiebedrijven , bedrijven uit de bouw- en installatiebranche en advieswereld,  lokale overheid en de energie- gebruikers als andere energie- actoren ontwikkelen hun eigen afzonderlijke strategieën voor de verduurzaming van energie. Een hiaat aan coördinatie en het beperkt delen van kennis tussen de verschillende Noordwest-Europese gemeenschappen heeft een voorspoedige transitie naar hernieuwbare energie in Europa beperkt. Ace beoogt bruggen te bouwen door het informeren en opleiden van het publiek en betrokkenen over de overstap van conventionele fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie.

Ace ondersteunt het feit dat hernieuwbare energie de bouwsteen is waar onze toekomst op gebouwd moet worden. Als Energy Champions bij elkaar komen, gebeurt er wat, door samenwerking!  De Academy werkt veelal met de kennis en kunde die reeds beschikbaar is binnen onze gemeenschappen. Het gebruik van de communautaire middelen kan zeer effectief zijn in de energietransitie. Technische oplossingen hebben vaak een hoge initiële kosten en gaan nog al te vaak voorbij aan belangrijkste kwesties in verband met toenemende gebruik van duurzame energie. Ace ondersteunt de samenwerking van energie kampioenen & andere betrokkenen. Het resultaat is een  sterker EU netwerk waarbinnen de kennis en kunde te bate van burgers in deze regio ingezet wordt. (www.aceforenergy.eu)

 

Het Loenense burgerinitiatief

Loenen heeft als stip op de horizon dat zij op termijn in staat is om zelf te voorzien in haar energie behoefte. Met de betrokkenheid van de dorpsraad Loenen, Lomive en een groep enthousiaste bewoners uit Loenen, is dit een burgerinitiatief. 

 

Onderstaand filmpje vertelt één en ander over het initiatief.

 

 www.youtube.com/watch?v=t6BEIYHZBkM

 


Download  hier uitgebreide informatie over Loenen Energie Neutraal 

 

 

Om Loenen energieneutraal te maken is de Stichting Loenen Energie Neutraal opgericht. Via deze link kunt u de oprichtingsakte bekijken (Oprichtingsakte SLEN, Download)

 

 

In 2014 zal de subsidie ingezet worden voor bewoners en bedrijven van Loenen om te investeren in besparende maatregelen zoals isolatie en daarnaast in duurzame opwekking zoals zonnepanelen.

 

Wat zijn redenen voor verduurzaming?

 

1 Economisch

 • Lagere energierekening versus stijgende prijzen
 • Waardestijging van het dorp/vastgoed in het dorp
 • Stimulering van de lokale economie door investering in lokaal geleverde hoogwaardige techniek
 • Impuls voor het toerisme, bijv. met een educatie centrum met betrekking tot duurzame energie bij de Middelste Molen

 

2 Beschikbaarheid

 • Fossiel brandstoffen zijn eindig
 • Groeiende wereldbevolking, die ook nog eens groeit in de gemiddelde levensstandaard

 

3 Milieu/klimaat

 

Het verminderen van gevaren in het milieu zoals: 

 • Verzuring
 • Fijn-stof
 • Opwarming van de aarde

 

 

Woont u of heeft u een bedrijf in Loenen en wilt u met ons meedoen aan verduurzaming van Loenen, neem dan contact met ons op!

 

Ons mailadres is loenen.energie@gmail.com

 

 

 

 Klik links in de menubalk voor meer informatie.

 

 • Visie & strategie
 • Loenen Energie Fonds (LEF)
 • Bestuur
 • Plan 2013-2015

 

 

 

 

Top