Stichting Loenen Energie NeutraalVisie Loenen Energie Neutraal (LEN)

 

Volledige energie-neutraliteit voor Loenen op uiterlijk 1-1-2050. Autonoom gerealiseerd

 

De activiteiten van de Stichting LEN richten zich in hoofdzaak op de verduurzaming van de energievoorziening van het dorp Loenen. Het lange termijn streven is om op termijn energieneutraal te worden, dat wil zeggen onafhankelijk van het gebruik van fossiele brandstoffen om op die manier een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van Loenen.

 

 

 

In de aanpak wordt de Trias Energetica zoveel mogelijk gevolgd:

 

 

1          Besparen

2          Duurzaam opwekken

3          Schoon gebruik van fossiele brandstoffen

  

 

 

 

 

Missie

 

Door middel van ons burgerinitiatief een leidende, aanjagende rol spelen om het proces van energie-transitie aanzienlijk te versnellen ten opzichte van het huidige tempo.

 

Onze “Loenen way” willen we breed uitdragen. De Trias Energetica is ons Leitmotiv

 

 

Strategie

 

Het creëren van een energie-infrastructuur om bewustwording, besluitvorming en uitvoering van verduurzamende projecten slagvaardig te faciliteren door middel van het aanbieden van organisatorische, kennis-inhoudelijke en financiële ondersteuning.

 

Door te werken via een “stichting met aangeslotenen” wordt de verbinding met de achterban gewaarborgd. De gevolgde werkwijze wordt richting Apeldoorn en EU gerapporteerd als blauwdruk voor verduurzaming vanuit een burgerinitiatief. Aanhakend op de maatschappelijke trend van verduurzaming en “glokalisering” zal de stichting zich inzetten om zoveel mogelijk lokaal te realiseren met het Loenens Energie Fonds (LEF) als een lokaal revolverend fonds voor financiering.

 

 

De strategie van de stichting is erop gericht om door middel van activering van de lokale bevolking een proces te faciliteren, door een energie-transitie infrastructuur te bouwen die private investeringen van huiseigenaren, MKB-ers etc. gemakkelijker en toegankelijker maakt. Dat begint al bij bewustwording. Via voorlichting van de bevolking, op de scholen en via andere activiteiten worden de mensen bewust gemaakt van de noodzaak én mogelijkheden om het dorp richting energie-neutraliteit te ontwikkelen. Daarvoor wordt via een energieloket kennis van zaken aangeboden, een financiële structuur opgezet en projecten ontwikkeld. De stichting zet in op het creëren van een aantal successen met hoge zichtbaarheid om daarmee een zwaan-kleef-aan effect te sorteren .Door aan deelnemers een zeker inkoopvoordeel en subsidie te verlenen maakt de stichting LEN deelname aantrekkelijk, hetgeen de energie-transitie aanjaagt (missie).

 

Feitelijk kan de door de stichting ingezette verduurzaming vanuit een burgerinitiatief gezien worden als een interessant sociaal experiment, waarvan bij gebleken succes de resultaten gemakkelijk kunnen worden gekopieerd naar andere dorpen en wijken.

 

 

 

Top