even voorstellen

Bestuur

Bestuursleden Stichting Loenen Energie Neutraal

  • Andr√© Zeijseink (voorzitter)
  • Eise Spijker (secretaris)
  • Richard Koekoek (penningmeester)
  • Han Meurs (lid)
  • Hansjurgen Heinen (lid)

Het bestuur wil hier haar uitdrukkelijke dank uitspreken naar deze drie oud-bestuursleden van het eerste uur.
Mede dankzij hun grote inzet, toewijding en creativiteit is LEN vanaf het begin goed opgezet en ook na 5 jaar nog steeds succevol. Hulde!

Oud bestuursleden

  • Nynke Draisma (secretaris 2014-2018)
  • Jeroen Scholten (penningmeester 2014-2018)
  • Peter Voigt (lid 2014-2017)

Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van toezicht conform de statuten.

samenwerkingspartners

Wij werken samen met