Loenen Energie Neutraal

Wilt u uw huis verduurzamen? LEN regelt subsidies vanuit het Loenens Energiefonds.

Welkom bij LEN

Loenen Energie Neutraal

Loenen Energie Neutraal (LEN) komt voort uit de wedstrijd Energieke dorpen waarmee in 2013 Loenen een unieke EU subsidie van € 200.000 heeft gewonnen om het dorp te verduurzamen. Deze subsidie komt voort uit het initiatief ‘Academy of Champions for Energy’ en is een initiatief binnen het Europese Interreg programma.
Meer informatie over Academy of Champions for Energy – Interreg IVB

Het Loenense burgerinitiatief.
Loenen heeft als stip op de horizon dat zij op termijn in staat is om zelf te voorzien in haar energie behoefte. Met de betrokkenheid van de Dorpsraad Loenen, Lomivé en een groep enthousiaste bewoners uit Loenen, is dit een burgerinitiatief. Om Loenen energieneutraal te maken is de Stichting Loenen Energie Neutraal opgericht.

wat gebeurd er met deze subsidie

Loenen Energie Fonds

De eenmalige subsidie van Euro 200.000, heeft een langdurig proces op gang gebracht

 • De investeringen leiden tot een dalend energieverbruik en daarmee naar verwachting ook dalende energiekosten.
 • Deelnemers dragen jaarlijks bij aan het Fonds en zo kunnen meer huishoudens en bedrijven duurzaam gemaakt kunnen worden met gebruik van dit fonds.
 • De bijdrage aan het Fonds is gelijk aan de EU subsidie die u bij oplevering ontvangt.
 • Het voordeel voor u is dat u slechts 50%+BTW hoeft te betalen bij oplevering.
 • Hierdoor kunnen bewoners andere bewoners opnieuw financieren!
lef, loenen energie fonds, len, loenen energie
wat is het doel

Visie, missie & strategie

Volledige energie-neutraliteit voor Loenen op uiterlijk 1-1-2050.

Autonoom gerealiseerd.
De activiteiten van de Stichting LEN richten zich in hoofdzaak op de verduurzaming van de energievoorziening van het dorp Loenen. Het lange termijn streven is om op termijn energieneutraal te worden, dat wil zeggen
onafhankelijk van het gebruik van fossiele brandstoffen om op die manier een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van Loenen.

In de aanpak wordt de Trias Energetica zoveel mogelijk gevolgd:

 1. Besparen
 2. Duurzaam opwekken
 3. Schoon gebruik van fossiele brandstoffen
Door middel van ons burgerinitiatief een leidende, aanjagende rol spelen om het proces van energie-transitie aanzienlijk te versnellen ten opzichte van het huidige tempo. Onze “Loenen way” willen we breed uitdragen. De Trias Energetica is ons Leitmotiv

Het creëren van een energie-infrastructuur om bewustwording, besluitvorming en uitvoering van verduurzamende projecten slagvaardig te faciliteren door middel van het aanbieden van organisatorische, kennis-inhoudelijke en financiële ondersteuning.

Door te werken via een “stichting met aangeslotenen” wordt de verbinding met de achterban gewaarborgd. De gevolgde werkwijze wordt richting Apeldoorn en EU gerapporteerd als blauwdruk voor verduurzaming vanuit een burgerinitiatief. Aanhakend op de maatschappelijke trend van verduurzaming en “glokalisering” zal de stichting zich inzetten om zoveel mogelijk lokaal te realiseren met het Loenens Energie Fonds (LEF) als een lokaal revolverend fonds voor financiering.

De strategie van de stichting is erop gericht om door middel van activering van de lokale bevolking een proces te faciliteren, door een energie-transitie infrastructuur te bouwen die private investeringen van huiseigenaren, MKB-ers etc. gemakkelijker en toegankelijker maakt. Dat begint al bij bewustwording. Via voorlichting van de bevolking, op de scholen en via andere activiteiten worden de mensen bewust gemaakt van de noodzaak én mogelijkheden om het dorp richting energie-neutraliteit te ontwikkelen. Daarvoor wordt via een energieloket kennis van zaken aangeboden, een financiële structuur opgezet en projecten ontwikkeld. De stichting zet in op het creëren van een aantal successen met hoge zichtbaarheid om daarmee een zwaan-kleef-aan effect te sorteren .Door aan deelnemers een zeker inkoopvoordeel en subsidie te verlenen maakt de stichting LEN deelname aantrekkelijk, hetgeen de energie-transitie aanjaagt (missie).

Feitelijk kan de door de stichting ingezette verduurzaming vanuit een burgerinitiatief gezien worden als een interessant sociaal experiment, waarvan bij gebleken succes de resultaten gemakkelijk kunnen worden gekopieerd naar andere dorpen en wijken.

even voorstellen

Bestuur

Bestuursleden Stichting Loenen Energie Neutraal

 • André Zeijseink – Voorzitter
 • Eise Spijker – Secretaris
 • Richard Koekoek – Penningmeester

 

Het bestuur wil hier haar uitdrukkelijke dank uitspreken naar deze oud-bestuursleden. Mede dankzij hun grote inzet, toewijding en creativiteit is LEN vanaf het begin goed opgezet en sinds 2014 nog steeds succesvol!

Oud bestuursleden

 • Nynke Draisma (secretaris 2014-2018)
 • Jeroen Scholten (penningmeester 2014-2018)
 • Peter Voigt (lid 2014-2017)
 • Hansjurgen Heinen (2017-2019)
 • Han Meurs (lid 2014-2020)

Partners

Neem contact op

Contactgegevens

U kunt Loenen Energie Neutraal bereiken via onderstaande contactgegevens.

Correspondentieadres

Voorsterweg 16 7371CG Loenen

E-mailadres

Loenen.energie@gmail.com

Contactinformatie

Contactformulier subsidie

Deze website is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Apeldoorn.

Loenen Energie maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, personaliseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u hier mee in. Kijkt u voor meer informatie in onze Privacy Statement.