Isoleer en bespaar
tot 50% op uw energierekening
LEN regelt subsidie voor diverse soorten isolatie maatregelen
vanuit het Loenens Energiefonds.
Van het aardgas af
Gelderland wil in 2030 van het gas af en nu?

Actuele cijfers in Loenen

0 kWp
geïnstalleerd zonnevermogen
( kWP ) per inwoner
0 kilo
CO2 emissie voorkomen
0
gezamenlijke energierekening
van Loenen bespaard

Stichting Loenen Energie Neutraal!

Loenen Energie Neutraal (LEN) komt voort uit de wedstrijd Energieke dorpen waarmee in 2013 Loenen een unieke EU subsidie van € 200.000 heeft gewonnen om het dorp te
verduurzamen. Deze subsidie komt voort uit het initiatief ‘Academy of Champions for
Energy’ en is een initiatief binnen het Europese Interreg programma.
Interreg is een Europese subsidie regeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. ACE valt onder het transnationale programma Noordwest Europa (NWE).
Hierin werken Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland samen. Dit programma richt zich op innovatie, koolstofarme economie en een efficiënt gebruik van hulpbronnen en materialen.

Meer over Loenen Energie Neutraal

Volledige energie-neutraliteit voor Loenen op uiterlijk 1-1-2050.  Autonoom gerealiseerd. De activiteiten van de Stichting LEN richten zich in hoofdzaak op de verduurzaming van de energievoorziening van het dorp Loenen. Het lange termijn streven is om op termijn energieneutraal te worden, dat wil zeggen onafhankelijk van het gebruik van fossiele brandstoffen om op die manier een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van Loenen.

Meer over de Visie, Missie en Strategie van LEN

De eenmalige subsidie van Euro 200.000, heeft een langdurig proces op gang gebracht

  • De investeringen leiden tot een dalend energieverbruik en daarmee naar verwachting ook dalende energiekosten.
  • Deelnemers dragen jaarlijks bij aan het Fonds en zo kunnen meer huishoudens en bedrijven duurzaam gemaakt kunnen worden met gebruik van dit fonds.
  • De bijdrage aan het Fonds is gelijk aan de EU subsidie die u bij oplevering ontvangt.
  • Het voordeel voor u is dat u slechts 50%+BTW hoeft te betalen bij oplevering.
  • Hierdoor kunnen bewoners andere bewoners opnieuw financieren!

Laatste nieuwsberichten

Subsidieregeling voor isolatie woningen van start

Als je je woning beter wilt isoleren, dan kan je daar vanaf 02-09-2019 subsidie voor aanvragen. De overheid heeft een subsidiepot van 84 miljoen…
Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen

LEN blijft continu werken aan de verdere verduurzaming van Loenen. Er is weer ruim voldoende geld beschikbaar om vele duurzame projecten te financieren en…
LOENEN ZET STAP NAAR ENERGIE-COÖPERATIE

LOENEN ZET STAP NAAR ENERGIE-COÖPERATIE

Eind vorig jaar werd het Klimaatakkoord gepresenteerd dat moet leiden tot het terugdringen van de CO2-uitstoot met ten minste 49 procent in 2030. Iedereen…