Welkom bij ECL

Energie Coöperatie Loenen

SAMEN PROFITEREN VAN DUURZAME ENERGIE

De Energie Coöperatie Loenen (ECL) is op 9 mei 2019 opgericht met als doel het gebruik van duurzame energie in Loenen te stimuleren om zo ons dorp energieneutraal te maken. Uitgangspunt daarbij is dat alle inwoners van Loenen kunnen meedoen.
Het is een coöperatie van en voor alle inwoners van Loenen. De leden zijn samen eigenaar van de coöperatie. Als lid kun je meedenken, meepraten, meebeslissen en mee-investeren. Op die manier hopen we zoveel mogelijk inwoners van Loenen te betrekken bij de energietransitie.

Dat doen we door lokaal energie op te wekken en te leveren en door inwoners en ondernemers te stimuleren, adviseren en te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning en / of bedrijf.

In het klimaatakkoord wordt stevig ingezet op duurzame energie. Er moet om deze doelstellingen te halen nog veel worden geïnvesteerd in wind- en zonne-energie. Grote energiebedrijven en investeerders zijn volop bezig met de ontwikkeling van zonneweides en windparken. Dit leidt tot de nodige botsingen met omwonenden en andere belanghebbenden.

Vast staat dat de verduurzaming doorgaat. Door met zijn allen de schouders eronder te zetten houden we het initiatief voor verduurzaming in Loenen. We willen niet overgeleverd worden aan grote energieconcerns die hier hun zonnepanelen of windmolens neerzetten en de inkomsten laten wegvloeien naar investeerders binnen en buiten Nederland. Door zelf aan te pakken kunnen we de opbrengsten ten goede aan de inwoners van Loenen laten komen. 

Zo doen we dat!

Projecten

Zonnedak Distributiecentrum Thomassen Kanaal-Zuid

Dit is het eerste grote project van ECL Zon BV, een werkmaatschappij van de Energie Coöperatie Loenen die in 2019 speciaal voor de uitvoering van zonneprojecten is opgericht. De coöperatie is voor 100% eigenaar van ECL Zon BV.

Op het dak van het distributiecentrum van Thomassen aan Kanaal Zuid in Loenen zijn 2404 zonnepanelen geplaatst die jaarlijks circa 800.000 kWh aan duurzame elektriciteit opwekken. Hiermee kunnen meer dan 300 huishoudens van stroom worden voorzien. Het is een van de grootste zonnedaken in de provincie Gelderland die door particulier initiatief tot stand is gekomen.

Met het zonnedak is een investering van 690.000 euro gemoeid, waarvan 80% wordt gefinancierd door de Rabobank en 20% (138.000 euro) via obligaties door de leden van ECL. Zij verstrekken een lening (obligatie) voor de duur van 15 jaar waarbij ieder jaar een deel van lening wordt afgelost. Het jaarlijks rendement op de obligaties is vastgesteld op 4,0%.

Op 28 augustus 2020 is het dak, geheel volgens planning en binnen budget, in het bijzijn van de deelnemers in gebruik genomen

Organisatie en bestuur

Organisatie en bestuur

HOE WERKT DE COÖPERATIE?

Een coöperatie heeft leden. Iedereen in Loenen kan lid worden. De leden bepalen het beleid. Daarnaast heeft de coöperatie klanten. Klanten nemen elektriciteit en/of gas af. Met de inkomsten van de coöperatie worden projecten uitgevoerd. Via de algemene ledenvergadering beslissen de leden welke investeringen worden gedaan. Om te kunnen investeren is natuurlijk geld nodig. Als lid kun je mee investeren in onze projecten tegen een rendement. Ook helpt de coöperatie bewoners met vragen en producten op het gebied van energie en energiebesparing.

Dagelijks bestuur:

  • André Zeijseink – Voorzitter
  • Monique HarmsenSecretaris
  • Paul van der Kooy – Algemeen bestuurder
neem contact op
Contactgegevens

U kunt Energie Coöperatie Loenen bereiken via onderstaande contactgegevens.

Correspondentieadres

Slatsdijk 12, 7371EC Loenen

E-mailadres

info@ecloenen.nl

contactinformatie
Contactformulier Coöperatie