Deelnemen aan de isolatieregeling

LEN regelt subsidie voor diverse soorten isolatie maatregelen
vanuit het Loenens Energiefonds.

Isoleren

Door uw huis te laten isoleren bespaart u tot 50% op uw energierekening en spaart u het milieu. Daarnaast verhoogt u uw wooncomfort en de waarde van uw woning, terwijl ook de afhankelijkheid van de stijgende energieprijzen afneemt. Dat scheelt al gauw enkele honderden Euro’s per jaar. Wilt u uw huis of bedrijfspand laten isoleren? Dan kunt u in aanmerking komen voor de volgende aantrekkelijke regeling, waardoor de energielasten vanaf dag 1 omlaag kunnen!

Soorten isolatie:
Dakisolatie (van binnenuit | van buitenaf – sandwich | van buitenaf – schuim/parel), Glas (van enkel naar dubbel HR++), Spouwmuur, Vloer en Voorzetwanden

Recording Heat Loss at the House With Infrared Thermal Camera

Deelnemen aan de isolatieregeling

LEN regelt subsidie voor diverse soorten isolatie maatregelen vanuit het Loenens
Energiefonds.

De voorwaarde is dat u gedurende 3 of 5 jaren 50% van de verwachte jaarlijkse
financiële besparing op uw energie/elektriciteitsrekening bijdraagt aan de opbouw van Loenens Energie Fonds, waarmee nieuwe duurzame investeringen in Loenen gefinancierd kunnen worden. Bij isolatie is de verwachte jaarlijkse besparing vastgesteld op 20% van de investering (de werkelijke besparing kan verschillen per huis en per type isolatie).

Rekenvoorbeeld dakisolatie (van binnenuit):
Te isoleren oppervlakte
70m2
Beschikbare financiering en subsidie €21,00 per m2
€ 1470,00
Bijdrage aan het Loenens Energie Fonds €17,00 per m2 – gedurende 3 jaar
€ 1.190,00
(3x 397,00)
Totale korting
€ 280,00

Bedragen zijn indicatief en onder voorbehoud van toekenning per aanvraag.

Bereken uw voordeel met isolatieregeling

Deze berekeningen zijn een indicatie van uw voordeel met deze regelingen.

Bovenstaande berekening is een indicatie en onder voorbehoud van toekenning per aanvraag.
Dit overzicht presenteert per type isolatie wat de beschikbare subsidie en de bijdrage aan het LEF per m2 bedragen, en welke terugbetalingstermijn van toepassing is.

 • Dit zijn bedragen die van toepassing zijn op standaard offertes. Indien deze afwijken (bv. in het geval werkzaamheden zelf worden uitgevoerd, houtrotherstel, afbouwwerkzaamheden etc etc.) zal een subsidie voorstel op maat worden voorgesteld. De totale subsidie zal niet meer bedragen dan maximaal 37% van de totale kosten incl. BTW.
 • Bedragen worden jaarlijks vastgesteld/geïndexeerd via de Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB) indexcijfers.
 • Bij kleine bedragen (subsidie lager dan EUR 100) keert Loenen Energie Neutraal eenmalig het verschil tussen de subsidie en de bijdrage aan LEF uit en wordt daarna geen bijdrage aan het LEF verwacht.

Deelnemen aan de isolatieregeling

Hoe kunt u deelnemen aan deze regeling als particulier of bedrijf
Woont u in Loenen of is uw bedrijf in Loenen gevestigd, en bent u eigenaar?

Voor deelname zijn de volgende stappen voor u van belang:

Contactformulier Isolatie

Gebruik dit formulier indien u zich wil aanmelden of als u meer
informatie wilt ontvangen over isolatieregeling en subsidie.

Voorwaarden

Voor u zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Algemeen
Subsidies worden slechts verstrekt voor zover LEN van oordeel is dat de verstrekking past binnen haar doelstellingen, rekening houdt met behoud van natuurwaarden en in lijn is met de geldende wet- en regelgeving waaraan LEN zich dient te conformeren.

Offerte
In de offerte moeten de kosten van de subsidiabele isolatiemaatregelen duidelijk onderscheiden zijn van die van eventuele andere maatregelen. In de offerte moeten de isolatiewaarden van de toe te passen isolatiemaatregelen duidelijk worden vermeld.

De maatregelen dienen minimaal de volgende isolatie (Rd-)waarden te behalen:
Type isolatie: RD-waarde
Spouwmuurisolatie: 1.7
Dak- en vloerisolatie: 3.5 (tenzij technisch niet mogelijk)
Voorzetwanden: 2.5
Glasisolatie: Min. met HR++ beglazing, U-waarde <1.2

Aanvullende voorwaarden:
Aanvullende voorwaarde is dat de maximale LEN-bijdrage voor investering in besparing of duurzame energie is beperkt tot € 9000,- per maatregel.

Uit deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestuur van LEN beslist over de toewijzing en hoogte van de subsidie.

Leverancierskeuze

 • U bent vrij in uw keuze van leverancier. Echter LEN heeft ‘lokaal voor lokaal’ hoog in het vaandel staan en vraagt u ook een leverancier in de gemeenten Apeldoorn en Brummen mee te nemen in uw uitvraag.
 • Voor vloer- en spouwmuurisolatie hebben wij met Isotechniek in 2014-2015 goede ervaringen gehad en bevelen wij dan ook van harte aan om mee te nemen in uw uitvraag.
 • M.b.t. de keuze van een bouwbedrijf adviseren wij u in zee te gaan met een BouwGarant-Aannemer.
 • LEN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de geleverde werkzaamheden van een leverancier. Wij adviseren u m.b.t. de keuze van de leverancier, deze te laten voldoen aan de navolgende voorwaarden:
  • Kozijnen, vloeren en daken inspecteren m.b.t. kwaliteit van de houten onderdelen en de aanwezige ventilatie. Bevindingen dienen bij u, als woningeigenaar, te worden gemeld. Bij isolatie tegen de onderkant van de vloer, worden funderingsbalken en opgaand metselwerk over een strook van 50 cm direct onder de vloer mee geïsoleerd.
  • Bij houten vloer ademruimte tussen isolatie en vloerdelen houden t.b.v. vochtverdeling in de vloer.
  • Eventuele leidingen (drinkwater of van de centrale verwarming) isoleren.
  • Op de isolatie en aanverwante werkzaamheden ontvangt u tenminste 10 jaar garantie. Certificaat wordt voor oplevering aangeleverd.
  • Isolatiewaarde (volgens ISSO databank) wordt aangetoond met een certificaat van een erkend onafhankelijk instituut.
  • M.b.t. na-isoleren geldt in het bijzonder dat het signaleren van eventuele te verwachten ventilatieproblemen, indien deze ontoereikend mocht zijn, VOORAF worden gemeld aan u als woningeigenaar.
  • Het na-isolatiebedrijf bezit de door de IKOB-BKB vastgestelde KOMO-Attesten en KOMO-Procescertificaten en handelt hierna.

Aanbevolen leverancier (spouwmuur- en vloerisolatie)

Technisol Isolatie

Bijsterhuizen 1011 6604 LA Wijchen
7371 CC Loenen

Tel. 024-6417303
www.technisol-isolatie.nl

Loenen Energie maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, personaliseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u hier mee in. Kijkt u voor meer informatie in onze Privacy Statement.