Community-based Virtual Power Plant Loenen

Community-based Virtual Power Plant Loenen

Liandon Energy Consulting en Translyse winnen EU-aanbesteding voor de realisatie van een community-based Virtual Power Plant in Loenen

Liandon Energy Consulting en Translyse werken in opdracht van de Stichting Duurzame Projecten Loenen (DPL) de komende twee jaar aan het tot stand brengen van een community-based Virtual Power Plant in Loenen. Hiervoor is een subsidie verkregen van INTERREG North-West Europa, de Europese organisatie die gaat over het stimuleren van duurzame en innovatieve projecten, en Provincie Gelderland. Het streven is om Loenen, met behulp van zonnepanelen en andere duurzame technologieën, binnen 20 jaar energieneutraal en zelfvoorzienend te maken.

Bewoners en ondernemers in Loenen hebben de afgelopen vier jaar al voor circa 1 miljoen euro geïnvesteerd in het verduurzamen van bedrijven en huizen door het aanbrengen van isolatie en de installatie van zonnepanelen. Hiermee hebben zij circa € 350.000 euro aan energiekosten bespaard en zo’n 1.200 ton aan uitstoot van broeikasgas vermeden.

Community-based Virtual Power Plant (cVPP)

De volgende stap is om eigen opgewekte stroom zo veel mogelijk lokaal te gebruiken. Dit gebeurt met een virtuele elektriciteitscentrale, een virtual power plant genaamd. Deze cVPP wordt voor en door Loenenaren ontwikkelt, vandaar dat de naam “community based VPP”.

Het doel is om een eigen cVVP, een virtuele elektriciteitscentrale, te realiseren met deelname van minimaal 100 huiseigenaren en het lokale MKB. Via deze cVPP worden de zonnepanelen en andere bronnen van duurzame energie aangesloten op een energiemanagement systeem (EMS) waarin, eventueel gecombineerd met stroomopslag, vraag- en aanbod van energie lokaal op elkaar wordt afgestemd.

Voor en door Loenenaren

Het unieke van deze cVPP is dat deze wordt gerealiseerd door de Loenenaren zelf. De cVPP is een bottom-up initiatief waarin consumenten, huiseigenaren, lokale energiebedrijven en lokale bedrijven worden uitgedaagd om mee te denken en deel te nemen aan het tot stand brengen van de cVPP.  Hierin worden zij begeleidt door Translyse en Liandon Energy Consulting die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, coördinatie en implementatie van de cVPP.

Willem Dikke Hupkes, voorzitter van Duurzame Projecten, vertelt: “Translyse en Liandon vormen een perfecte combinatie voor een bottom-up technologie project. Translyse heeft haar roots in de gemeenschap en kent het dorp en haar bewoners, Liandon kent het energienetwerk en brengt waardevolle ervaring mee uit projecten als City-zen Amsterdam. Dit betekent dat we vanaf nu op volle snelheid vooruit kunnen met het project.”

Niet eerder is in Europa op deze wijze een virtual powerplant gerealiseerd. In het kader van het INTERREG NWE project, dat onder leiding staat van de TU Eindhoven, worden er ook in Ierland (Tipperary) en België (Gent) vergelijkbare cVPP’s ontwikkeld waarbij wordt gestuurd op samenwerking en het delen van ervaringen. Acht Belgische, Nederlandse en Ierse partners nemen deel aan het project dat loopt tot 19 september 2020. Het partnerschap krijgt een Europese subsidie van 3.663.205,49 EUR. Als het model werkt, zal het worden uitgerold naar andere steden.

Deel dit bericht:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loenen Energie maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, personaliseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u hier mee in. Kijkt u voor meer informatie in onze Privacy Statement.