Coöperatie zoekt twee nieuwe bestuursleden

Coöperatie zoekt twee nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de Energie Coöperatie Loenen is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Het gaat om de functie van:

  • Algemeen bestuurslid
  • Penningmeester

Profiel algemeen bestuurslid

• verbindend/ relatiegericht

• binding met en netwerk in Loenen (verenigingen en andere organisaties)

• ervaring met communicatie/marketing/social media

Gegeven de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een dame.

Hij of zij zal zich gaan bezighouden met:

• Promotie van de coöperatie; organiseren van bijeenkomsten, meedenken over duurzame evenementen in Loenen en ludieke acties voor evenementen als Loense Moandag.

• Communicatie: nieuwsbrief, social mediakanalen en andere media

• Marketing: leden werven, klanten werven voor OM.

• Aansturing communicatiewerkgroep

Profiel penningmeester

• Beschikt over ervaring met financieel beleid van (non-) profit organisaties.

• Heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting, ed. Weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen, te controleren.

Hij of zij is betrokken bij:

• Financiële verslaglegging

• Adviseren van de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d.

• Overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening en de managementletter.

• Presenteert de jaarrekening en de begroting aan de Algemene Ledenvergadering

• Overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter en secretaris

Voel je  je aangesproken en wil je meehelpen met het verduurzamen van Loenen, in het bestuur of als vrijwilliger in een werkgroep? Laat het ons weten! Bel Jeroen (06-55459794) of Monique (06-53547711) of mail naar moniqueharmsen@loenenenergie.nl.

Deel dit bericht:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loenen Energie maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, personaliseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u hier mee in. Kijkt u voor meer informatie in onze Privacy Statement.