Ruimte in het Loenens Energie Fonds

Ruimte in het Loenens Energie Fonds

Zoals eerder is gecommuniceerd in Nieuws Uut Loenen,  heeft Loenen Energie Neutraal (LEN) begin dit jaar een additionele subsidie aangetrokken waarmee we projecten van onze wachtlijst hebben gerealiseerd. Deze actie was heel succesvol en heeft extra bijgedragen aan de ambitie van LEN om Loenen energieneutraal te maken. Het Loenens Energie Fonds (LEF) raakt mooi gevuld waarmee projecten kunnen worden gesubsidieerd, zowel van deelnemers die op de wachtlijst staan als nu ook weer voor nieuwe deelnemers. Met de additionele subsidie van begin dit jaar en de spreiding van projecten op de wachtlijst, is er namelijk ruimte ontstaan voor nieuwe projecten die deze zomer kunnen worden uitgevoerd. Daarom een oproep aan alle bewoners, verenigingen en bedrijven in Loenen, wilt u uw pand verder verduurzamen en/of elektriciteit opwekken meldt u zich aan bij www.loenenenergie.nl/contact.  Projecten worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Stichting LEN  is gericht op de verduurzaming van de energievoorziening van het dorp Loenen. Het lange termijn streven is om energieneutraal te worden, dat wil zeggen onafhankelijk van het gebruik van fossiele brandstoffen om op die manier een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van Loenen voor onze toekomstige generatie. In 2014 heeft Loenen een Europese subsidie gewonnen waarmee de stichting en de energie infrastructuur inclusief het Loenens Energie Fonds zijn opgezet in het dorp. Daarmee zijn nu ruim 100 duurzame projecten (isolatie en zonnepanelen) gerealiseerd. Deze projecten leiden tot een dalend energieverbruik en energiekosten. De teller van de gezamenlijke besparing staat op ca. Euro 70.000-80.000. En CO2-emissies zijn inmiddels teruggebracht met ca. 250.000-300.000 kg per jaar (vergelijkbaar de emissie van een auto die 34 rondjes om de aarde rijdt = 1-1,5 miljoen auto kilometers).

Het Loenens Energie Fonds is een belangrijke motor. Jaarlijks dragen deelnemers bij aan het Fonds vanuit het rendement op hun investering die met de subsidie uit het Fonds is bekostigd. Het voordeel voor u is dat bij oplevering van uw project de projectinvestering 50% (+BTW) is en dat,  met hulp van de subsidieregeling, het restant over een periode van 3-5 jaar wordt uitgesmeerd. Daarbij komt dat een deel van de subsidie mag worden gehouden. Op deze manier kunnen we als bewoners of bedrijven weer onze buurman ondersteunen met de financiering van hun energieproject en zo bijdragen aan de gestelde ambitie. Dit maakt het dat de deelnemers de regeling van LEN sympathiek vinden!

Nog even kort de stappen voor u op een rij. Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u een afspraak maken voor een technisch advies met één of meerdere leveranciers in de regio waaruit een offerte mogelijk voort komt. Op onze website zijn een aantal leveranciers genoemd waarmee we tot dusverre prettig mee samenwerken. Zodra uw keuze is gevallen op het meest aantrekkelijke voorstel, dient u deze in bij LEN. Wij maken op basis daarvan een subsidievoorstel en leggen u deze voor. Als u met het voorstel eens bent, worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst en kan het project van start gaan. U stuurt daarbij zelf de leverancier aan. Bij afronding van het project zien wij de factuur en foto’s als stukje bewijsvoering tegemoet, waarna de subsidie wordt uitgekeerd. Vervolgens draagt u in een periode van 3-5 jaar een deel van het rendement op uw investering bij aan het Fonds, dit gebeurt met een incasso.

Deel dit bericht:

Loenen Energie maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, personaliseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u hier mee in. Kijkt u voor meer informatie in onze Privacy Statement.