Deelnemers gezocht voor project Wattflex

Deelnemers gezocht voor project Wattflex

Naast het ontwikkelen van zonnedaken, zoals het dak van Thomassen, is ECL ook actief op het gebied van duurzame innovaties, zoals het cVPP project (De Centrale).

Nu vragen wij jouw hulp bij een nieuw project, Wattflex. Daarin willen we thuisbatterijen en elektrische auto’s slim aansturen. Als je in het bezit bent van zonnepanelen op je woning kun je mogelijk meedoen aan dit interessante project.

Hieronder geven in het kort weer wat het project inhoudt. Door het invullen van de korte enquête in de onderstaande link kan je aangeven dat je belangstelling hebt om mee te doen:

https://energysense.limequery.com/636984?lang=nl

Wat gaan we doen?

Het Wattflexproject wordt bij ons in Loenen en bij energie coöperatie Endona in Heeten (Salland) uitgerold. Bij 25 huishoudens/leden van ECL kan een thuisbatterij worden geplaatst en ook kunnen 25 huishoudens via ECL met een elektrische auto meedoen aan het coöperatief slim laden. De stappen zijn als volgt:

  • Met deze email polsen we mogelijke kandidaten voor deze pilot door middel van een korte enquête. Het invullen van de enquête verplicht je nog tot niets. 
  • Als je mee wilt doen, gaan we kijken of jouw situatie past binnen Wattflex. Bij grote belangstelling selecteert de werkgroep kandidaten zodanig dat de kans voor een succesvolle pilot maximaal is.
  • Zo ja, dan krijg je uitgebreidere informatie en een voorstel voor een thuisbatterij en/of EV- slim laden. In dit stadium weten we ook meer over de eigen bijdrage die kandidaten moeten investeren om mee te kunnen doen, en wat het geschatte rendement is voor jouw situatie.
  • Toelichting Wattflex en uitleg voorstel tijdens een bijeenkomst in de Brink of een Webinar.
  • Individueel kan je gevraagd worden om mee te doen aan een vraaggesprek,.
  • We streven ernaar om binnen zes maanden het door jouw gekozen aanbod te realiseren.

Hoe zorgen we voor balans bij groene opwek?

We zijn in Nederland druk bezig om de opwekking van elektriciteit groener te maken: zonder aardgas of kolen. Dit doen we door onder meer windmolens en zonnepanelen te plaatsen. Alleen zijn zon en wind er niet altijd en ook niet constant. Op de productie van elektriciteit uit deze bronnen hebben we geen invloed. De vraag en het aanbod van stroom moeten altijd in balans zijn: er moet net zo veel stroom worden opgewekt als er wordt gebruikt. Hoe zorgen we dat onze stroom betrouwbaar wordt geleverd op het moment dat wij het willen gebruiken? 

Hoe gaan huishoudens daaraan bijdragen?

Voor het in balans houden van vraag en aanbod van stroom zal in de toekomst het huishouden ook een bijdrage kunnen of moeten gaan leveren. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van batterijen of het slim laden en later ook ontladen van een elektrische auto. Als de consument mee helpt het net in balans te houden, zal daar ook een vergoeding tegenover staan. Dit alles noemt men het aanbieden en te gelde maken van flexibiliteit.

 Hoe doen burgers dat in de omgeving?

Burgers worden steeds meer betrokken bij de energietransitie. Daarom worden er overal energiecoöperaties opgericht. Hier werken betrokken burgers in een gebied samen om invloed te hebben op wat er lokaal gebeurt op dit vlak. Het draait hierbij niet om winst, maar om het helpen vergroenen van de omgeving. Zo kunnen bijvoorbeeld de investeringen en opbrengsten van een zonnepark in de lokale gemeenschap blijven. Inwoners krijgen zo meer grip op hun omgeving en lokale economie. Dit kan ook gaan spelen bij het hierboven beschreven aanbieden van flexibiliteit.

Samen sterker

Wanneer de energiecoöperatie haar leden kan helpen met een goed aanbod voor het inzetten van deze flexibiliteit, gaan de grote en commerciële spelers in de markt er niet mee vandoor. De energiecoöperatie kan dan alle beetjes flexibiliteit samen aanbieden aan de markt en ervoor zorgen dat de opbrengsten ervan bij de leden en de lokale gemeenschap landen. Hierdoor kunnen er weer nieuwe initiatieven worden ontwikkeld, bijvoorbeeld isolatieprogramma’s of deelvervoer.

Partners

Wattflex wordt financieel mogelijk gemaakt door RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) onder DEI121070.

De projectpartners zijn: EC Loenen; EC Endona; Translyse; Escozon; Centurion Battery; Energy Zero; OrangeNXT; Hanze Hogeschool; Repowered; OM | Nieuwe Energie; Energie van Ons en Energie Samen.

Disclaimer:  Deelname Wattflex is formeel nog onder voorbehoud goedkeuring ALV.

Deel dit bericht:

Loenen Energie maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, personaliseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u hier mee in. Kijkt u voor meer informatie in onze Privacy Statement.