Energie Cooperatie Loenen heeft goed jaar achter de rug

Energie Cooperatie Loenen heeft goed jaar achter de rug

2022 is voor iedereen een turbulent jaar geweest. Niet in de laatste plaats door de explosief stijgende energieprijzen die menig huishouden in de problemen brengt. Onze internationale afhankelijkheid van energie heeft de noodzaak van verduurzamen nog eens onderstreept. Dat vraagt van iedereen actie.

Als ECL hebben wij als motto: Een duurzaam Loenen, dat doen we samen!’. Het afgelopen jaar hebben we dan ook verschillende acties ondernomen om inwoners van Loenen te helpen bij het verduurzamen van hun woning en het terugdringen van de energiekosten. Ook het komende jaar zullen we daarmee doorgaan.

RREW succesvol afgerond

Samen met Veluwonen en de Gemeente Apeldoorn hebben we in het kader van de RREW, gericht op kleine maatregelen om energie te besparen, alle huurders en huiseigenaren in Loenen het afgelopen jaar een Doeboek overhandigd met tips voor energiebesparing.  Huurders kregen ook een cadeaubon van 50 euro te besteden aan tochtstrippen, radiatorfolie en andere energiebesparende producten.

Daarnaast zijn er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd die niet alleen op huurders maar ook op huiseigenaren waren gericht. De avond over hybride warmtepompen werd zeer druk bezocht. In navolging van deze bijeenkomst was er in april een drukbezochte ‘Energiedag’ in De Brink. In totaal hebben we hiermee alle adressen in Loenen en enkele honderden daarbuiten bereikt.

‘Samen de winter door’

Onder de noemer ‘Samen de winter door’  een initiatief van alle energie coöperaties in Nederland hebben zijn op  19 november door het hele land bijeenkomsten georganiseerd. Doel is het uitwisselen van tips die met meeste effect hebben op het energieverbruik.

Resultaat Zonnedak Thomassen boven verwachting

Het Zonnedak Thomassen heeft in 2022 ver boven verwachting gepresteerd. Dat was enerzijds te danken aan de zeer lange en zonnige zomer waardoor er maar liefst 970.000 kWh werd opgewekt (vorig jaar 850.000) en anderzijds aan de sterk gestegen gasprijzen. De prijs van zonne-energie is gekoppeld aan de gasprijs en dat heeft tot een extra winst geleid. Ook is daarmee ca 400.000 kg CO2-emissie vermeden.  De stroom van het zonnedak Thomassen wordt verkocht aan energieleverancier Samen-OM, die dankzij het hoge percentage zonne-energie relatief goedkopere stroom aan haar Loenense klanten kan aanbieden.

Als coöperatie is ons streven de overwinst terug laten vloeien naar de gemeenschap. Hoe we dat precies gaan doen, hangt voor een deel van onze leden af.  Het bestuur van ECL heeft een aantal voorstellen, maar het is uiteindelijk aan de leden om hierover te beslissen. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 15 februari 2023 staat dit onderwerp op de agenda en komt het bestuur met een voorstel.

Extra energiecoaches aan de slag

De Energie Coöperatie Loenen (ECL) beschikt sinds kort over zes energiecoaches die je kunnen begeleiden bij keuzes om energie te besparen of om zelf energie op te wekken en subsidie hiervoor aan te vragen. Het aantal aanvragen voor een energiecoach is de afgelopen periode sterk gestegen waardoor er een wachtlijst is ontstaan.

Gelukkig hebben zich vrijwilligers aangemeld voor de opleiding tot energiecoach. Nadat zij deze opleiding met succes hebben afgerond, gaan ze volop aan de slag om de wachtlijst in Loenen weg te werken. Degenen die zich hebben aangemeld worden op volgorde van aanmelding benaderd voor een bezoek en wij gaan ons best doen iedereen de komende maanden te bezoeken.

Mensen die zich alsnog willen aanmelden, kunnen contact opnemen met ECL via het e-mailadres:  info@ecloenen.nl

Nieuw project Wattflex

Er wordt steeds meer stroom opgewekt met zon en wind. Om te zorgen dat er stroom geleverd wordt op het moment dat er vraag is, wordt het steeds belangrijker om regelbaar, flexibel vermogen aan te bieden. Via het project Wattflex maken we een blauwdruk voor een coöperatieve aggregator, een partij die opwek van energiecoöperaties (en huishoudens) kan bundelen en aanbieden op deze markten.  Hiermee ontstaat nieuwe manieren van geld verdienen via het handelen op de flex- en onbalansmarkt.

Voor het in balans houden van vraag en aanbod van stroom zal in de toekomst het huishouden ook een bijdrage kunnen of moeten gaan leveren. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van batterijen of het slim laden en later ook ontladen van een elektrische auto. Als de consument meehelpt het net in balans te houden, zal daar ook een vergoeding tegenover staan. Door slim met stroom om te gaan kan de zelfconsumptie van lokaal opgewekte (zonne-)stroom verhoogd worden van nu, ca 30% naar boven de 50%. Dat is ook belangrijk als straks het salderen wordt afgeschaft. Met de resterende flexibiliteit kan ook het elektriciteitsnet buiten Loenen ondersteund worden (balanshandhaving). Dit alles noemt men het aanbieden en te gelde maken van flexibiliteit.

Mensen die zich alsnog willen aanmelden voor deelname aan Wattflex kunnen contact opnemen met ECL via het e-mailadres slimladen@loenenenergie.nl

Deel dit bericht:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken

Energie Cooperatie Loenen heeft goed jaar achter de rug

Laatste berichten

Loenen Energie maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, personaliseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u hier mee in. Kijkt u voor meer informatie in onze Privacy Statement.