Extra geld Loenen Energie Neutraal!

Extra geld Loenen Energie Neutraal!

In december vorig jaar heeft de internationale gemeenschap in Parijs nog eens de urgentie onderstreept van het verduurzamen van de energievoorziening. Er is daar wereldwijd een uitgebreid pakket van maatregelen afgesproken. Ook heeft afgelopen maandag Minister Kamp het langverwachte energie rapport uitgebracht dat ingaat op de lange termijn energiesituatie in Nederland en de noodzakelijke terugdringing van CO2-uitstoot. 

LEN draagt hier graag aan bij met haar activiteiten, en gelukkig is er extra geld beschikbaar voor Loenenaren die hier een stap in willen zetten. Via de gemeente Apeldoorn is er een extra budget van €35.000 beschikbaar, bovenop de ca €30.000 die jaarlijks beschikbaar komt in het Loenens Energie Fonds. Veel is er al ingevuld, maar er is nog wat ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Ook in de zomer komt weer nieuw budget beschikbaar vanuit het Loenens Energie Fonds.
Leuk is om vast te stellen dat de aanpak van LEN werkt! Uit analyse van de publieke data van Klimaatmonitor blijkt bijvoorbeeld dat de verduurzaming in Loenen met de inzet van zonnepanelen ca 2x zo snel is gegaan als in de rest van Apeldoorn en dat Loenen van alle wijken en dorpen dan ook de koppositie inneemt. In bijgevoegde grafiek over de stand per juli 2015 is dat goed zichtbaar. Daarnaast is er natuurlijk ook flink geïsoleerd. 

Afgelopen December hebben we de relevante Loenense sportverenigingen geattendeerd op nieuwe subsidiemogelijkheden vanuit Den Haag. Een tweetal verenigingen heeft interesse getoond en gaan met LEN rond de tafel.
Zoals eerder gemeld heeft LEN model gestaan voor een motie van de VVD op de raadsvergadering van 18 juni 2015, om iets vergelijkbaars voor heel Apeldoorn op te zetten. Deze motie is aangenomen en inmiddels verder uitgewerkt. Op 8 februari a.s. wordt hier op een (openbaar toegankelijke) politieke markt over gediscussieerd, waarbij ook LEN is uitgenodigd om acte de presence te geven in Apeldoorn.
In Maart wil LEN samen met andere Loenense partijen een Energie-dag organiseren, die zal bestaan uit een ideeën wedstrijd en spelletjes-middag voor de schoolgaande jeugd en een avondbijeenkomst voor de volwassenen, waarin we mensen naast informatie ook een gezellige avond willen bieden. Er staan een aantal leuke en aansprekende sprekers van buiten Loenen op ons lijstje
Ondertussen zijn we samen met de gemeente Apeldoorn druk aan het schrijven aan een nieuwe Europese subsidie-aanvraag om de verduurzaming in Loenen en Apeldoorn verder op te schalen. Eind Mei wordt er ingediend en als er partijen zijn die mee willen doen met kennis en expertise kunnen zij zich melden bij LEN. Ook voor aansluitende ideeën houden wij ons uiteraard aanbevolen. 

Deel dit bericht:

Loenen Energie maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, personaliseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u hier mee in. Kijkt u voor meer informatie in onze Privacy Statement.