Voortgangsrapportage Loenen Energie Neutraal

Voortgangsrapportage Loenen Energie Neutraal

Op 16 juni is in Brussel de winnaar bekend gemaakt van de European Sustainable Energy Award 2015. LEN was uit 373 inzendingen genomineerd en had daarmee de top 3 bereikt. De hoofdprijs is naar een heel mooi Spaans project gegaan. Loenen is in Europa prima op de kaart gezet met een gedeelde tweede plaats. Daarnaast heeft LEN model gestaan voor een motie van de VVD op de raadsvergadering van 18 juni, om iets vergelijkbaars voor heel Apeldoorn op te zetten. Deze motie is aangenomen en wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Helaas heeft de provincie Gelderland onze aanvraag  voor extra subsidie om onze wachtlijst weg te werken niet gehonoreerd. In een overleg met wethouder Prinsen is afgesproken om samen verder naar aanvullende fondsen te zoeken.

Het deelcongres van het jaarlijkse VNG congres over duurzame concepten in de Brink is erg goed ontvangen door de aanwezige bestuurders. Dat congres is afgerond met een bezoek aan de steeds duurzamer wordende “Hunekamp”, waar de bestuurders uit eerste hand ervaringen konden horen van LEN-deelnemers. Als onderdeel van dat congres is ook het boekje “Blauwdruk: the Loenen way for energy transition; een Gelders dorp zet in op energietransitie” beschikbaar gekomen. Zie www.loenenenergie.nl .
Per 10 juli komt het eerste revolverende geld (ca. €30.000) beschikbaar uit het Loenens Energiefonds, waarmee we de eerstvolgende projecten op de wachtlijst gaan ondersteunen.

Deel dit bericht:

Loenen Energie maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, personaliseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u hier mee in. Kijkt u voor meer informatie in onze Privacy Statement.