Algemene ledenvergadering Energie Coöperatie Loenen

Nieuwe ontwikkelingen

LEN blijft continu werken aan de verdere verduurzaming van Loenen. Er is weer ruim voldoende geld beschikbaar om vele duurzame projecten te financieren en subsidiëren. Dat geldt ook voor eventuele

Lees meer »
Algemene ledenvergadering Energie Coöperatie Loenen

LOENEN ZET STAP NAAR ENERGIE-COÖPERATIE

Eind vorig jaar werd het Klimaatakkoord gepresenteerd dat moet leiden tot het terugdringen van de CO2-uitstoot met ten minste 49 procent in 2030. Iedereen wordt geacht een bijdrage te leveren

Lees meer »
dpl, duurzaam loenen, innovatie, projecten
Algemene ledenvergadering Energie Coöperatie Loenen

Community-based Virtual Power Plant Loenen

Liandon Energy Consulting en Translyse winnen EU-aanbesteding voor de realisatie van een community-based Virtual Power Plant in Loenen Liandon Energy Consulting en Translyse werken in opdracht van de Stichting Duurzame

Lees meer »